3.6/5 - (8 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا درباره مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی اطلاعات کامل و جامعی را بر اساس ضوابط و آیین نامه های موجود ارائه دهیم. لازم به ذکر است که مدارک و شرایط لازم برای دریافت مجوز هر گونه آموشگاه آزاد هنری مانند مدارک و شرایط ذکر شده در این مطلب می باشد.

لذا علاقه مندان به آموزش و تدریس در حوزه هنری و موسیقی می توانند با داشتن این شرایط و مدارک مجوز لازم را اخذ نمایند.

 

مرجع صدور مجوز آموزشگاه موسیقیمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه 477 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

1071 1380/01/21 تمامی مصوبه

اصول سیاست فرهنگی کشور، ابلاغي با شمارة 2014/دش مورخ 2/6/1371 شورا

1162 1371/06/02 بند 21 بخش هـ
فرآیند صدور مجوز


روند عملیاتی صدور مجوز :


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
مدارک شرکت شامل کپی اساسنامه شرکت و آگهي ثبت شركت یا تغییرات شرکت 100965
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی 1011/6
لوح فشردة نمونة آثار و آلبوم عکس آثار 1000341

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
مصوبه 477 شوراي عالي انقلاب فرهنگي 1071 1380/01/21 مواد 4 و5
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز

فرآیند تمدید مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقیمدت زمان تمدید مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی
ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
مصوبه 477 شوراي عالي انقلاب فرهنگي 1071 1380/01/21 14
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی