در این مقاله قصد داریم تا درباره مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی اطلاعات کامل و جامعی را بر اساس ضوابط و آیین نامه های موجود ارائه دهیم. لازم به ذکر است که مدارک و شرایط لازم برای دریافت مجوز هر گونه آموشگاه آزاد هنری مانند مدارک و شرایط ذکر شده در این مطلب می باشد.

لذا علاقه مندان به آموزش و تدریس در حوزه هنری و موسیقی می توانند با داشتن این شرایط و مدارک مجوز لازم را اخذ نمایند.

 

مرجع صدور مجوز آموزشگاه موسیقیمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه 477 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

10711380/01/21تمامی مصوبه

اصول سیاست فرهنگی کشور، ابلاغي با شمارة 2014/دش مورخ 2/6/1371 شورا

11621371/06/02بند 21 بخش هـ
فرآیند صدور مجوز


روند عملیاتی صدور مجوز :


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
مدارک شرکت شامل کپی اساسنامه شرکت و آگهي ثبت شركت یا تغییرات شرکت100965
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی1011/6
لوح فشردة نمونة آثار و آلبوم عکس آثار1000341

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 477 شوراي عالي انقلاب فرهنگي10711380/01/21مواد 4 و5
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز

فرآیند تمدید مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقیمدت زمان تمدید مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی
ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 477 شوراي عالي انقلاب فرهنگي10711380/01/2114
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی