به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز تاسیس انجمن علمی دانشجویی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز تاسیس انجمن علمی دانشجوییمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس انجمن علمی دانشجویی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف انجمن های علمی

10802 1397/11/13 ماده 3 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس انجمن علمی دانشجویی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر شناسنامه 10002
تصویر حکم کارگزینی 10037
ارائه درخواست کتبی 11224
تصویر آخرین مدرک تحصیلی 12773

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف انجمن های علمی

10802 1397/11/13 ماده 3 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال 10079 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف انجمن های علمی

10802 1397/11/13 ماده 7 دانلود
هزینه صدور مجوز تاسیس انجمن علمی دانشجویی
نمونه مجوز تاسیس انجمن علمی دانشجویی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز تاسیس انجمن علمی دانشجویی


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز تاسیس انجمن علمی دانشجوییفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف انجمن های علمی

10802 1397/11/13 ماده 3 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز تاسیس انجمن علمی دانشجوییمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تاسیس انجمن علمی دانشجویی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز تاسیس انجمن علمی دانشجویی

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز تاسیس انجمن علمی دانشجویی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز تاسیس انجمن علمی دانشجوییشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد