در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی توسط اتباع خارجی را خدمت شما به طور کامل و جامع ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی







مشخصات مجوز






مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون پولی و بانکی کشور

10315 1351/04/18 بند (و) ماده (30) دانلود

قانون پولی و بانکی کشور

10315 1351/04/18 بند (ب) ماده (11) دانلود

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 ماده (2) دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسات اعتباري

10965 1397/08/06 ماده (7) دانلود
فرآیند صدور مجوز تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی




فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
مستندات مربوط به منشأ تامین سرمایه 10545
فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس 10777
احراز تودیع صد در صد سرمایه لازم توسط موسسین 10995
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11083
مشخصات مدیران پیشنهادی 11310
تعیین محل فعالیت 11311
نام تجاری شعبه مورد تقاضا 11320
تعهد کتبی مدیران بانک خارجی برای تاسیس شعبه در ایران 11323
مدارک احراز صلاحیت مدیران شعبه بانک خارجی 11326
اصل موافقت اصولی 11761

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 ماده (11) دانلود

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 ماده (8) دانلود

مقررات ناظر بر تأييد صلاحيت داوطلبان تصدی سمت مديريتی در واحدهای تابعه مؤسسات اعتباري در داخل يا خارج از ايران و شعب يا دفاتر نمايندگي بانکهاي خارجي در ايران

10963 1392/02/08 مواد 4 و 7 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی 10118 وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات 0 http://www.vaja.ir
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 10148 وزارت آموزش و پرورش – دانشگاه فرهنگیان 10 www.msrt.ir
عدم سوء پیشینه کیفری 10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی 10005 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 http://www.sabteahval.ir
تایید مدارک ثبتی 10011 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 0 http://ssaa.ir
مجوز موضوع ماده (6) قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی 10344 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران 0 www.mefa.ir
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 مواد 11، 13 و 77 دانلود

مقررات ناظر بر تأييد صلاحيت داوطلبان تصدی سمت مديريتی در واحدهای تابعه ي مؤسسات اعتباري در داخل يا خارج از ايران و شعب يا دفاتر نمايندگي بانکهاي خارجي در ايران

10963 1392/02/08 مواد 4 و 7 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 مواد (8) و (10) دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 ماده 9، 13 و 18 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز



عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 مواد 10 تا 12 دانلود
مدت اعتبار مجوز



عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 تبصره ذیل ماده (13) دانلود
هزینه صدور مجوز




نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی


عنوان مدرک کد مدرک
تقاضای موسسین با ذکر دلایل توجیهی 11317

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 ماده 13 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی



مدت زمان تمدید مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه تمدید مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد




فرآیند اصلاح مجوز تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی


عنوان مدرک کد مدرک
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11083
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده 11443

فایلی وجود ندارد



ضوابط خاص اصلاح مجوز



مدت زمان اصلاح مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه اصلاح مجوز




فرآیند ابطال مجوز تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 مواد 15 و 49 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد



فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 فصل پنجم دانلود
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون پولی و بانکی کشور

10315 1351/04/18 بند (و) ماده (30) دانلود

قانون پولی و بانکی کشور

10315 1351/04/18 بند (ب) ماده (11) دانلود

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 ماده (2) دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسات اعتباري

10965 1397/08/06 ماده (7) دانلود
فرآیند صدور مجوز تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی




فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
مستندات مربوط به منشأ تامین سرمایه 10545
فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس 10777
احراز تودیع صد در صد سرمایه لازم توسط موسسین 10995
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11083
مشخصات مدیران پیشنهادی 11310
تعیین محل فعالیت 11311
نام تجاری شعبه مورد تقاضا 11320
تعهد کتبی مدیران بانک خارجی برای تاسیس شعبه در ایران 11323
مدارک احراز صلاحیت مدیران شعبه بانک خارجی 11326
اصل موافقت اصولی 11761

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 ماده (11) دانلود

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 ماده (8) دانلود

مقررات ناظر بر تأييد صلاحيت داوطلبان تصدی سمت مديريتی در واحدهای تابعه مؤسسات اعتباري در داخل يا خارج از ايران و شعب يا دفاتر نمايندگي بانکهاي خارجي در ايران

10963 1392/02/08 مواد 4 و 7 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی 10118 وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات 0 http://www.vaja.ir
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 10148 وزارت آموزش و پرورش – دانشگاه فرهنگیان 10 www.msrt.ir
عدم سوء پیشینه کیفری 10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی 10005 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 http://www.sabteahval.ir
تایید مدارک ثبتی 10011 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 0 http://ssaa.ir
مجوز موضوع ماده (6) قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی 10344 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران 0 www.mefa.ir
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 مواد 11، 13 و 77 دانلود

مقررات ناظر بر تأييد صلاحيت داوطلبان تصدی سمت مديريتی در واحدهای تابعه ي مؤسسات اعتباري در داخل يا خارج از ايران و شعب يا دفاتر نمايندگي بانکهاي خارجي در ايران

10963 1392/02/08 مواد 4 و 7 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 مواد (8) و (10) دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 ماده 9، 13 و 18 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز



عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 مواد 10 تا 12 دانلود
مدت اعتبار مجوز



عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 تبصره ذیل ماده (13) دانلود
هزینه صدور مجوز




نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


تمدید
فرآیند تمدید مجوز تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی


عنوان مدرک کد مدرک
تقاضای موسسین با ذکر دلایل توجیهی 11317

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 ماده 13 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی



مدت زمان تمدید مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه تمدید مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد




اصلاح
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی


عنوان مدرک کد مدرک
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11083
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده 11443

فایلی وجود ندارد



ضوابط خاص اصلاح مجوز



مدت زمان اصلاح مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه اصلاح مجوز




ابطال
فرآیند ابطال مجوز تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 مواد 15 و 49 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد



فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 فصل پنجم دانلود