به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز تاسیس بانک خارجی


در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت مجوز تاسیس بانک های خارجی در این مقاله قرار داده شده است.

مشخصات مرکز ارائه دهنده مجوز تاسیس بانک خارجی :مشخصات مجوز تاسیس بانک خارجی


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس بانک خارجی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

1121378/09/09ماده (4) و (5)

قانون مبارزه با پول شويي

1191386/11/02همه موارد

قانون پولی و بانکی کشور

1201351/04/18بند (و) ماده (30)

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران

1231372/06/21ماده (18)

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

901379/06/13ماده(4) و (18)

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

9021397/07/24همه موارد

مقررات ناظر بر تأييد صلاحيت داوطلبان تصدی سمت مديريتی در واحدهای تابعه ي مؤسسات اعتباري در داخل يا خارج از ايران و شعب يا دفاتر نمايندگي بانکهاي خارجي در ايران

14351392/02/08همه موارد
فرآیند صدور مجوز تاسیس بانک خارجی
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس بانک خارجی


عنوان مدرککد مدرک
مستندات مربوط به منشأ تامین سرمایه100543
معرفی اسامی صاحبان امضاء مجاز100551
احراز تودیع صد در صد سرمایه لازم توسط موسسین1001002
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی11111
تصویر اساسنامه بانک خارجي ممهور به مهر تأييد مرجع نظارتي12320
صورتهاي مالي حسابرسي شده سه سال اخير12321
موافقت سازمان منطقه آزاد12326
گواهی ثبت12328
تاییدیه اولیه پلیس پیشگیری12688
تاییدیه نهایی پلیس پیشگیری12689
مدارک هویتی متقاضیان1001171
مدارک مرتبط با محل و آدرس ثبتی بانک خارجی ممهور به مهر تایید مرجع نظارتی12241
نام تجاری شعبه مورد تقاضا12242
مشخصات بانک خارجی12244
معرفی نماینده تام‌الاختیار بانک خارجی برای انجام امور مربوط به شعبه12246
برنامه عملیاتی شعبه بانک خارجی در ایران12247
مدارک احراز صلاحیت مدیران شعبه بانک خارجی12248
گزارش هیئت مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری خارجی طی سه سال اخیر12253
مشخصات سهامداران با بیش از 10 درصد از مالکیت سهام بانک یا مؤسسه اعتباری خارجی12254
مشخصات رئیس و معاونین شعبه بانک خارجی به همراه سوابق و سمت‌ها طی 5 سال اخیر12256
تأییدیه مکتوب مدیر عامل بانک خارجی در خصوص صلاحیت مالی ، حسن شهرت و عدم سابقه کیفری رئیس شعبه12257
مجوز تأسیس شعبه بانک خارجی در مناطق آزاد توسط مراجع ذیربط12259
اطلاعات شرکت‌های تحت تملک بانک خارجی با مالکیت بیش از 10 درصد بانک12261
تعهدنامه جبران خسارت ناشی از عملیات شعبه12263
تعهدنامه تأمین حداقل سرمایه شعبه12265
تعهدنامه اجرای عملیات بانکی در منطقه طبق مجوز دریافتی،اساسنامه و سایر ضوابط و مقررات12266
نام و مشخصات حسابرس منتخب شعبه بانک‌ خارجی12267
نام و مشخصات مرجع نظارتی بانک یا مؤسسه اعتباری خارجی12268
اعلام نوع فعالیت و میزان سرمایه شعبه پیشنهادی بانک خارجی12269

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

1121378/09/09ماده 5 و 31

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

901379/06/13مواد 10ٰ،14،18،22،23

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

9021397/07/24ماده 4 و 11

مقررات ناظر بر تأييد صلاحيت داوطلبان تصدی سمت مديريتی در واحدهای تابعه ي مؤسسات اعتباري در داخل يا خارج از ايران و شعب يا دفاتر نمايندگي بانکهاي خارجي در ايران

14351392/02/08مواد 4، 7، 12-10و17
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت

استعلام وزارت اطلاعات

10089وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات0http://www.vaja.ir

استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

10123وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی0www.msrt.ir

عدم سوء پیشینه

10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir

تایید اطلاعات هویتی

10001وزارت کشور – سازمان ثبت احوال کشور0http://www.sabteahval.ir

تایید مدارک ثبتی

10007قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور0http://ssaa.ir

گزارش کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی

10043وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران0https://www.investiniran.ir

عدم بدهی قطعی مالیاتی

10009وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور0http://e4.tax.gov.ir/Entrance

گزارش کارشناسی قوه قضاییه ج.ا.ا

10039قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور0http://ssaa.ir

سابقه بیمه

10027سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی0satam.aro.gov.ir

گزارش کارشناسی نیروی انتظامی ج.ا.ا

10032پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی0http://police.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

1121378/09/09مواد 4 و 12

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

901379/06/13ماده 4

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

9021397/07/24مواد 11، 13 و 77

مقررات ناظر بر تأييد صلاحيت داوطلبان تصدی سمت مديريتی در واحدهای تابعه ي مؤسسات اعتباري در داخل يا خارج از ايران و شعب يا دفاتر نمايندگي بانکهاي خارجي در ايران

14351392/02/08مواد 4، 10، 11 و 12
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

1121378/09/09ماده (4)

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

901379/06/13مواد(15،4و16)
ضوابط خاص صدور مجوز تاسیس بانک خارجی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

901379/06/13ماده (10)

صورتجلسه کمیسیون اعتباری مورخ 25/01/1387 در خصوص سرمایه تاسیس بانک در مناطق آزاد

1222521387/01/25همه موارد
مدت زمان صدور مجوز تاسیس بانک خارجی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

1121378/09/09تبصره (3) ماده (4)

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

9021397/07/24مواد 10 تا 12
مدت اعتبار مجوز تاسیس بانک خارجی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

901379/06/13ماده(20)
هزینه صدور مجوز تاسیس بانک خارجی
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز تاسیس بانک خارجی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تقاضای موسسین با ذکر دلایل توجیهی1001182

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

9021397/07/24ماده (13)
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

9021397/07/24تبصره ماده (13)
مدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز تاسیس بانک خارجی

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس بانک خارجی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده1000176

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

9021397/07/24همه موارد
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز تاسیس بانک خارجی

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز تاسیس بانک خارجی
فرآیند ابطال مجوز تاسیس بانک خارجی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون پولی و بانکی کشور

1201351/04/18مواد(39،40،41)

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

901379/06/13ماده (105) 
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس بانک خارجیعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعب بانک‌های خارجی در ایران

721390/02/27فصل پنجم