به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز تاسیس بانک خارجی


در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت مجوز تاسیس بانک های خارجی در این مقاله قرار داده شده است.

مشخصات مرکز ارائه دهنده مجوز تاسیس بانک خارجی :مشخصات مجوز تاسیس بانک خارجی


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس بانک خارجی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

112 1378/09/09 ماده (4) و (5)

قانون مبارزه با پول شويي

119 1386/11/02 همه موارد

قانون پولی و بانکی کشور

120 1351/04/18 بند (و) ماده (30)

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران

123 1372/06/21 ماده (18)

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

90 1379/06/13 ماده(4) و (18)

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

902 1397/07/24 همه موارد

مقررات ناظر بر تأييد صلاحيت داوطلبان تصدی سمت مديريتی در واحدهای تابعه ي مؤسسات اعتباري در داخل يا خارج از ايران و شعب يا دفاتر نمايندگي بانکهاي خارجي در ايران

1435 1392/02/08 همه موارد
فرآیند صدور مجوز تاسیس بانک خارجی
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس بانک خارجی


عنوان مدرک کد مدرک
مستندات مربوط به منشأ تامین سرمایه 100543
معرفی اسامی صاحبان امضاء مجاز 100551
احراز تودیع صد در صد سرمایه لازم توسط موسسین 1001002
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11111
تصویر اساسنامه بانک خارجي ممهور به مهر تأييد مرجع نظارتي 12320
صورتهاي مالي حسابرسي شده سه سال اخير 12321
موافقت سازمان منطقه آزاد 12326
گواهی ثبت 12328
تاییدیه اولیه پلیس پیشگیری 12688
تاییدیه نهایی پلیس پیشگیری 12689
مدارک هویتی متقاضیان 1001171
مدارک مرتبط با محل و آدرس ثبتی بانک خارجی ممهور به مهر تایید مرجع نظارتی 12241
نام تجاری شعبه مورد تقاضا 12242
مشخصات بانک خارجی 12244
معرفی نماینده تام‌الاختیار بانک خارجی برای انجام امور مربوط به شعبه 12246
برنامه عملیاتی شعبه بانک خارجی در ایران 12247
مدارک احراز صلاحیت مدیران شعبه بانک خارجی 12248
گزارش هیئت مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری خارجی طی سه سال اخیر 12253
مشخصات سهامداران با بیش از 10 درصد از مالکیت سهام بانک یا مؤسسه اعتباری خارجی 12254
مشخصات رئیس و معاونین شعبه بانک خارجی به همراه سوابق و سمت‌ها طی 5 سال اخیر 12256
تأییدیه مکتوب مدیر عامل بانک خارجی در خصوص صلاحیت مالی ، حسن شهرت و عدم سابقه کیفری رئیس شعبه 12257
مجوز تأسیس شعبه بانک خارجی در مناطق آزاد توسط مراجع ذیربط 12259
اطلاعات شرکت‌های تحت تملک بانک خارجی با مالکیت بیش از 10 درصد بانک 12261
تعهدنامه جبران خسارت ناشی از عملیات شعبه 12263
تعهدنامه تأمین حداقل سرمایه شعبه 12265
تعهدنامه اجرای عملیات بانکی در منطقه طبق مجوز دریافتی،اساسنامه و سایر ضوابط و مقررات 12266
نام و مشخصات حسابرس منتخب شعبه بانک‌ خارجی 12267
نام و مشخصات مرجع نظارتی بانک یا مؤسسه اعتباری خارجی 12268
اعلام نوع فعالیت و میزان سرمایه شعبه پیشنهادی بانک خارجی 12269

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

112 1378/09/09 ماده 5 و 31

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

90 1379/06/13 مواد 10ٰ،14،18،22،23

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

902 1397/07/24 ماده 4 و 11

مقررات ناظر بر تأييد صلاحيت داوطلبان تصدی سمت مديريتی در واحدهای تابعه ي مؤسسات اعتباري در داخل يا خارج از ايران و شعب يا دفاتر نمايندگي بانکهاي خارجي در ايران

1435 1392/02/08 مواد 4، 7، 12-10و17
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

استعلام وزارت اطلاعات

10089 وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات 0 http://www.vaja.ir

استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

10123 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 0 www.msrt.ir

عدم سوء پیشینه

10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

تایید اطلاعات هویتی

10001 وزارت کشور – سازمان ثبت احوال کشور 0 http://www.sabteahval.ir

تایید مدارک ثبتی

10007 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 0 http://ssaa.ir

گزارش کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی

10043 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران 0 https://www.investiniran.ir

عدم بدهی قطعی مالیاتی

10009 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور 0 http://e4.tax.gov.ir/Entrance

گزارش کارشناسی قوه قضاییه ج.ا.ا

10039 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 0 http://ssaa.ir

سابقه بیمه

10027 سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی 0 satam.aro.gov.ir

گزارش کارشناسی نیروی انتظامی ج.ا.ا

10032 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی 0 http://police.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

112 1378/09/09 مواد 4 و 12

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

90 1379/06/13 ماده 4

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

902 1397/07/24 مواد 11، 13 و 77

مقررات ناظر بر تأييد صلاحيت داوطلبان تصدی سمت مديريتی در واحدهای تابعه ي مؤسسات اعتباري در داخل يا خارج از ايران و شعب يا دفاتر نمايندگي بانکهاي خارجي در ايران

1435 1392/02/08 مواد 4، 10، 11 و 12
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

112 1378/09/09 ماده (4)

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

90 1379/06/13 مواد(15،4و16)
ضوابط خاص صدور مجوز تاسیس بانک خارجی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

90 1379/06/13 ماده (10)

صورتجلسه کمیسیون اعتباری مورخ 25/01/1387 در خصوص سرمایه تاسیس بانک در مناطق آزاد

122252 1387/01/25 همه موارد
مدت زمان صدور مجوز تاسیس بانک خارجی

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

112 1378/09/09 تبصره (3) ماده (4)

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

902 1397/07/24 مواد 10 تا 12
مدت اعتبار مجوز تاسیس بانک خارجی

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

90 1379/06/13 ماده(20)
هزینه صدور مجوز تاسیس بانک خارجی
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز تاسیس بانک خارجی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تقاضای موسسین با ذکر دلایل توجیهی 1001182

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

902 1397/07/24 ماده (13)
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

902 1397/07/24 تبصره ماده (13)
مدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز تاسیس بانک خارجی

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس بانک خارجی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده 1000176

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

902 1397/07/24 همه موارد
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز تاسیس بانک خارجی

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز تاسیس بانک خارجی
فرآیند ابطال مجوز تاسیس بانک خارجی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون پولی و بانکی کشور

120 1351/04/18 مواد(39،40،41)

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

90 1379/06/13 ماده (105)  
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس بانک خارجیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعب بانک‌های خارجی در ایران

72 1390/02/27 فصل پنجم