به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص مجوز تاسیس دامداری صنعتی و نیمه صنعتی جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


[ult_tab_element tab_style=”Style_4″][single_tab title=”صدور” tab_id=”1636868592930-4″]

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس دامداری صنعتی و نیمه صنعتی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 ماده 3 و 19 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 10 دانلود

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 5 دانلود

آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور

11091 1351/08/10 ماده 2 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس دامداری صنعتی و نیمه صنعتی


عنوان مدرک کد مدرک
مدارک مالكيت قانونی محل/ مکان مورد نظر 11161
نقشه های کلی و تفکیکی پیشنهادی برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات 11163
نقشه UTM زمین (محل) پیشنهادی برای تاسیس واحد/ مرکز مورد تقاضا 11164
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد) 11165
طرح جامع فنی و بهداشتی ایجاد واحد/ مرکز مورد تقاضا 11168
د. کروکی و آدرس دقیق زمین مورد نظر برای تاسیس واحد/ مرکز مورد تقاضا 11169
تعهد نامه محضری طبق فرم مربوط 11264

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 ماده 21 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 5 دانلود

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 ماده 3 دانلود

آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور

11091 1351/08/10 ماده 3 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تغيير كاربري اراضي 10111 سازمان امور اراضی کشور – مدیریت امور اراضی 5 www.laoi.ir
استعلام وجود مجوز بهره برداري از آب و برق و فاضلاب 10114 وزارت نیرو – سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) 2 www.moe.gov.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

10137 1374/02/03 مواد 12 و 13 دانلود

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 ماده 1 تبصره 4  دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

10137 1374/02/03 مواد 12 و 13 دانلود

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 ماده 1 تبصره 4  دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز تاسیس دامداری صنعتی و نیمه صنعتی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی – مصوبه هیات وزیران به شماره 78946/ت/39127 مورخ 1390/4/15

10796 1390/04/15 مواد 9 و 10 دانلود

ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با سکونت گاه ها

10893 1391/11/12 ماده 5 دانلود

ضوابط و معیارهای استقرار اماکن دامی و صنایع وابسته به دام و کارخانجات تولید و بسته بندی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مکمل های غذایی و رژیمی و صنایع بسته بندی

10894 1391/11/02 ماده 27 دانلود

آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور

11091 1351/08/10 ماده 3 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 5 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 ماده 22 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه‌ی بازدید کارشناسی 1740000 ریال
هزینه‌ی صدور پروانه بهداشتی -بر اساس ظرفیت واحد 1,050,000 یا 1,320,000 یا 1,575,000 1575000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

10220 1389/04/23 ماده 2 تبصره 3 دانلود

دستورالعمل اجرایی ماده قانون نظام جامع دامپروری کشور

10906 1391/01/10 ماده 41 دانلود
نمونه مجوز تاسیس دامداری صنعتی و نیمه صنعتی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز تاسیس دامداری صنعتی و نیمه صنعتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز تاسیس دامداری صنعتی و نیمه صنعتی


عنوان مدرک کد مدرک
مدارک مالكيت قانونی محل/ مکان مورد نظر 11161
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد) 11165
د. کروکی و آدرس دقیق زمین مورد نظر برای تاسیس واحد/ مرکز مورد تقاضا 11169
اصل پروانه بهداشتی تاسیس 11173

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 ماده 3 و 19 دانلود

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 5 دانلود

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 ماده 22 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 مواد 3 و 19 دانلود

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 5 دانلود

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 ماده 22 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نظام جامع دامپروری کشور

11080 1388/05/26 ماده 5 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز تاسیس دامداری صنعتی و نیمه صنعتی


عنوان هزینه مبلغ
هزینه‌ی بازدید کارشناسی 1740000 ریال
هزینه‌ی صدور پروانه بهداشتی بر اساس ظرفیت واحد 630,000 و یا 900,000 ویا 1,150,000 1150000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 ماده 41 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس دامداری صنعتی و نیمه صنعتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز تاسیس دامداری صنعتی و نیمه صنعتی


عنوان مدرک کد مدرک
مدارک مالكيت قانونی محل/ مکان مورد نظر 11161
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد) 11165
در موارد تغییر نوع بهره برداری (شاخص پروانه) و یا ظرفیت تولید مدارک به مشابه صدور پروانه می باشد 11174


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 مواد 3 و 19 دانلود

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 5 دانلود

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 ماده 22 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز تاسیس دامداری صنعتی و نیمه صنعتی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 مواد 3 و 19 و 21 دانلود

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 5 دانلود

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری

11019 1391/01/10 ماده 22 دانلود
مدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نظام جامع دامپروری کشور

11080 1388/05/26 ماده 5 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه‌ی بازدید کارشناسی 1740000 ریال
هزینه‌ی صدور پروانه بهداشتی بر اساس ظرفیت واحد 630,000 و یا 900,000 ویا 1,150,000 1150000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری

11019 1391/01/10 ماده 41 دانلود
فرآیند ابطال مجوز تاسیس دامداری صنعتی و نیمه صنعتی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 مواد 3 و 19 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 4 دانلود

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 تبصره 5 ماده 5 دانلود

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری

11019 1391/01/10 ماده 39 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
فرم تکمیل شده درخواست ابطال پروانه از سوی متقاضی 11192
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح 11193

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 4 دانلود