به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوصاطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس شرکت رتبه بندی اعتباری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

10251 1384/09/01 بند 6 ماده7 دانلود

دستورالعمل تأسيس و فعاليت رتبه بندی

12010 1395/01/21 ماده های 2، 3 ، 4 ، 5 و 6 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس شرکت رتبه بندی اعتباری


عنوان مدرک کد مدرک
فرم تقاضا 12380
طرح تجاری 12512
تصویر مدارک تحصیلی 12821
طرح اساسنامه 12860
اساسنامه يا شركت نامۀ مؤسس/ سهامدار حقوقي 12871
تعهدنامه در خصوص عدم تأمين بيش از 10 درصد از سرمايه نهاد مالي در حال تأسيس با استفاده از استقراض يا 12874
پرسشنامه‌ تكميل شدۀ مشخصات داوطلب سمت مديرعاملي يا عضويت در هيأت‌مديرۀ مؤسسۀ رتبه بندي 12878
پرسشنامۀ تکمیل شدۀ مشخصات داوطلب سهامداری (حقیقی/حقوقی) در شرکت رتبه بندی 12879
تصویر مدارک تحصیلی دانشگاهی و سوابق تجربی مؤسس حقیقی 12880
تصویر آگهی روزنامه رسمی مربوط به آخرین مدیران مؤسس حقوقی، صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آنها 12882
صورتهای مالی حسابرسی شده دو سال اخیر مؤسس حقوقی متقاضی سهامداری که توسط مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان 12883
اقرار نامه و تعهدنامه اصالت سهامداری توسط هر یک از مؤسسین و همچنین اقرار نامه دال بر سلب حق واگذاری 12884

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تأسيس و فعاليت رتبه بندی

12010 1395/01/21 ماده 3، ماده 4 و ماده های 5 و 6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
عدم سوء پیشینه کیفری 10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir
گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص وضعیت بدهی به بانک 10031 معاونت نظارتی بانک مرکزی – اداره مجوزهای بانکی 0 https://www.cbi.ir مؤسسين داراي پيشينه‌ كيفري مؤثر نبوده و سابقۀ محكوميت كيفري موضوع بند ج مادۀ 3 آيين نامۀ مادۀ 13 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالي جديد كه به تشخيص سازمان مانع از سهامداري در يك مؤسسۀ رتبه بندي است نداشته باشند؛


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تأسيس و فعاليت رتبه بندی

12010 1395/01/21 مواد 1 تا 69 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تأسيس و فعاليت رتبه بندی

12010 1395/01/21 ماده 3 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تأسيس و فعاليت رتبه بندی

12010 1395/01/21 ماده 4 و تبصره آن دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
کارمزد 100000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغیه شماره 12020090 سازمان

11290 1396/07/15 بند 5 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز تاسیس شرکت رتبه بندی اعتباری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزدانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تأسيس و فعاليت رتبه بندی

12010 1395/01/21 ماده 3، ماده 4 و ماده های 5 و 6 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تأسيس و فعاليت رتبه بندی

12010 1395/01/21 مواد 1 تا 69 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تأسيس و فعاليت رتبه بندی

12010 1395/01/21 ماده 3 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
کارمزد 100000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغیه شماره 12020090 سازمان

11290 1396/07/15 بند 5 دانلود
ابلاغیه شماره 12020090 سازمان 11290 1396/07/15 بند 5
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس شرکت رتبه بندی اعتباری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز تاسیس شرکت رتبه بندی اعتباری


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تأسيس و فعاليت رتبه بندی

12010 1395/01/21 بند 9 ماده 60 و بند 7 ماده 61 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد