به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

راهنمای دریافت مجوز تاسیس شرکت سرمایه گذاری


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز تاسیس شرکت سرمایه گذاری را به همراه مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

 

عنوان رسمی و اداری مجوز
تأسیس شرکت سرمایه گذاری یا تبدیل شرکت دیگر به آن
دریافت کننده مجوز
اشخاص حقیقی,اشخاص حقوقی
دستگاه صادر کننده وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان بورس و اوراق بهادار

شرایط لازم برای دریافت مجوز تاسیس شرکت سرمایه گذاری


شرایط دریافت مجوز تاسیس شرکت سرمایه گذاری عبارتند از :

 

ردیف شرایط
1 تکمیل فرم موافقت اصولی؛
2 ثبت شرکت نزد مرجع رسمی ثبت شرکت ها (برای اخذ مجوز تبدیل)
3 تامین یا احراز حداقل سرمایه‌ی لازم طبق مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت سرمایه گذاری به میزان 100 میلیارد ریال؛
4 تصویب اساسنامه شرکت مطابق نمونه اساسنامه مصوب سازمان برای شرکت سرمایه گذاری به شرح پیوست؛
5 نداشتن پیشینه کیفری موضوع فصل شش قانون بازار اوراق بهادار بر اساس اطلاعات در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار؛
6 ثبت درخواست تاسیس یا تبدیل شرکت و ثبت نام مدیران پیشنهادی از طریق سامانه نهادهای مالی و ارسال به سازمان بورس و اوراق بهادار با طی مراحل مندرج در راهنمای استفاده از سامانه مذکور
7 تأیید صلاحیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل طبق دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (برای اخذ مجوز تأسیس)؛
8 رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی توسط مؤسسین/ سهامداران عمده در تجهیز منابع مالی؛
9 ارائه برنامه های آتی شرکت مطابق با مفاد فرم درخواست موافقت اصولی؛
10 ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده دو سال مالی اخیر شرکت(برای اخذ مجوز تبدیل)
11 ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده دو سال مالی اخیر سهامدار / موسس عمده شرکت؛
12 ارائه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره (برای اخذ مجوز تاسیس)؛
13 ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تصویب تغییر نام (حسب مورد)، موضوع فعالیت و اساسنامه جدید شرکت (برای اخذ مجوز تبدیل)؛

مدارک لازم برای دریافت مجوز تاسیس شرکت سرمایه گذاری


ردیف مدارک
1 ارائه درخواست متقاضی(درخواست متقاضی (حقیقی یا حقوقی) که برای انجام فرآیند ایجاد می گردد )
2 فرم تکمیل شده موافقت اصولی
3 اساسنامه‌ فعلی شرکت (برای اخذ مجوز تبدیل)
4 پیش‌نویس اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکتهای سرمایه‌گذاری با امضای صاحبان امضای مجاز (برای اخذ مجوز تبدیل) یا امضای نماینده موسسین (برای اخذ مجوز تاسیس)
5 تصویر آگهی مشخصات مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختیارات آن‌ها در روزنامه رسمی کشور(برای اخذ مجوز تبدیل)
6 تصویر آگهی تأسیس یا تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور (برای اخذ مجوز تبدیل)
7 مستندات تأمین حداقل سرمایه طبق آخرین مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه به آدرس الکترونیکی www.cmr.seo.ir
8 تاییدیه نداشتن پیشینه کیفری جرائم فصل شش قانون بازار اوراق بهادار بر اساس اطلاعات در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار
9 شماره رهگیری ثبت درخواست تاسیس در سامانه نهادهای مالی
10 گواهی تأیید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل طبق دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی (برای اخذ مجوز تأسیس)..
11 تعهدنامه رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی توسط مؤسسین/ سهامداران عمده در تجهیز منابع مالی
12 برنامه های آتی شرکت
13 صورتهای مالی حسابرسی شده دو سال مالی اخیر شرکت (برای اخذ مجوز تبدیل)
14 صورتهای مالی حسابرسی شده دو سال مالی اخیر سهامدار / موسس عمده شرکت..
15 صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره(برای اخذ مجوز تاسیس)
16 صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تصویب تغییر نام (حسب مورد)، موضوع فعالیت و اساسنامه جدید شرکت (برای اخذ مجوز تبدیل)

استعلامات بین دستگاهی


ردیف استعلام
1 تاییدیه نداشتن پیشینه کیفری جرائم فصل شش قانون بازار اوراق بهادار بر اساس اطلاعات در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار
2 تأییدیه صلاحیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل طبق دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی (برای اخذ مجوز تأسیس) از سازمان بورس

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب و کار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز تاسیس شرکت سرمایه گذاری است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده مجوز تاسیس شرکت سرمایه گذاری موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.


مجوز های پیش نیاز برای دریافت مجوز تاسیس شرکت سرمایه گذاری


ردیف مجوز لینک
1 بدون مورد

زمان لازم برای دریافت مجوز تاسیس شرکت سرمایه گذاری از زمان تاييد مدارک


180 روز کاری

مدت اعتبار مجوز تاسیس شرکت سرمایه گذاری


دائمی

هزینه های مجوز تاسیس شرکت سرمایه گذاری


ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال : به میزان 0.0005 سرمایه اظهارشده در تقاضای تأسیس نهاد مالی از 100 تا 500 میلیون ریال؛