به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...


در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز تاسیس شرکت پخش آفت کش نباتی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

معرفی کسب و کار
مجوزی است که به منظور تأسیس شرکت توزیع و پخش استانی آفت کش نباتی بنا بر درخواست متقاضی و مطابق با سیاست ها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی (سازمان حفظ نباتات) صادر می‌شود.

شرایط لازم برای صدور مجوز تاسیس شرکت پخش آفت کش نباتی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 احراز هویت متقاضی
2 ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی
3 ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم اشتغال در دستگاه‌های دولتی
4 معرفی مسئول فنی واجد شرایط
5 بازدید کارشناسی از محل(طبق دستورالعمل و فرم پیوست)
6 ارائه کروکی محل انبار شرکت توزیع مهمور به مهر شرکت.
7 عضویت در سامانه معاملات آنلاین شبکه ملی توزیع و فروش آفت‌کش‌های کشاورزی
8 پرداخت هزینه صدور مجوز تاسیس شرکت پخش آفت کش نباتی

مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس شرکت پخش آفت کش نباتی

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی
2 تصویر آگهی روزنامه رسمی، اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت
3 تصویر تعهدنامه محضری مبنی بر عدم اشتغال در دستگاه‌های دولتی
4 معرفی‌نامه مسئول فنی واجد شرایط
5 گزارش کارشناسی از محل (طبق دستورالعمل و فرم پیوست)
6 فیش پرداخت هزینه صدور مجوز تاسیس شرکت پخش آفت کش نباتی

استعلامات بین دستگاهی برای صدور مجوز تاسیس شرکت پخش آفت کش نباتی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
2 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
3 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
6 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
7 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
8 استعلام برخط وضعیت کارمندی سازمان استخدامی / معاونت حکمرانی درگاه ملی مجوزها برخط

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز تاسیس شرکت پخش آفت کش نباتی است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده مجوز تاسیس شرکت پخش آفت کش نباتی، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.

زمان لازم برای صدور مجوز تاسیس شرکت پخش آفت کش نباتی از زمان تاييد مدارک

30 روز کاری

مدت اعتبار مجوز تاسیس شرکت پخش آفت کش نباتی

36 ماه

هزینه صدور مجوز تاسیس شرکت پخش آفت کش نباتی

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 ۲۷۱٬۱۳۰٬۰۰۰ ریال

شرایط لازم برای تمدید مجوز تاسیس شرکت پخش آفت کش نباتی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
2 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
3 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
4 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
5 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.

مدارک لازم برای تمدید مجوز تاسیس شرکت پخش آفت کش نباتی

ردیف مدارک توضیحات
1 ارائه گواهی دوره بازآموزی
2 تأییدیه الزامات مقررات تخصصی : بر اساس قوانین و مقررات قبلی دارای مجوز یا پروانه باشند
3 تأییدیه الزامات مقررات تخصصی : تطبیق با مقررات جاری

استعلامات بین دستگاهی برای تمدید مجوز تاسیس شرکت پخش آفت کش نباتی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای اصلاح مجوز تاسیس شرکت پخش آفت کش نباتی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
2 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
3 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
4 تغییر و جایجایی در کارکنان یا اشخاص ذیربط
5 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
6 تغییر در مدیران و صاحبان امضای مجاز
7 تغییر در مفاد اساسنامه
8 کاهش سرمایه
9 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
10 تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
11 تأییدیه آدرس و کد پستی
12 احراز نشانی و موقعیت مکانی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی

مدارک لازم برای اصلاح مجوز تاسیس شرکت پخش آفت کش نباتی

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.

استعلامات بین دستگاهی برای اصلاح مجوز تاسیس شرکت پخش آفت کش نباتی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
2 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
3 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
6 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
7 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای ابطال مجوز تاسیس شرکت پخش آفت کش نباتی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : چنانچه نمایندگان سازمان حفاظ نباتات یا سازمان نظام مهندسی کشاورزی در اعمال نظارت از شرکتهای مذکور به موارد تخلف یا قصور برخورد کرده و مراتب به سازمان نظام مهندسی کشاورزی اعلام شود
2 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی
3 از دست دادن هریک از شرایط لازم برای صدور مجوز تاسیس شرکت پخش آفت کش نباتی