3/5 - (1 امتیاز)

مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا درباره دریافت مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی به تفصیل صحبت کنیم. در مقاله « تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی » گفتیم که پیش از تاسیس این شرکت باید مجوزهای لازم را دریافت نمایید. در ادامه به شرایط و مدارک لازم برای دریافت مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی خواهیم پرداخت.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


شرایط لازم برای صدور مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 دارابودن اساسنامه مطابق با نمونه پیوست مورد تایید سازمان برای شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی؛
2 در صورت تبدیل به نهاد مالی مورد درخواست، جمع حقوق صاحبان سرمایه شرکت، معادل یا بیش از 60 میلیارد ریال باشد یا به تشخیص سازمان، با تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که در فعالیت نهاد مالی مورد درخواست قابل استفاده‌اند، جمع حقوق صاحبان سهام شرکت بالغ بر بیش از 60 میلیارد ریال؛
3 در صورت وجود سرمایه غیر نقد، قابل استفاده بودن آن در راستای اهداف و فعالیت شرکت (ارزشیابی سرمایه غیرنقد به قیمت معقول و متناسب با ارزش روز آن و با ارائه گزارش هیأت کارشناسان رسمی دادگستری) و پیش بینی استفاده از آن در طرح تجاری؛
4 ترکیب مؤسسین یا شرکاء به گونه‌ای باشد که شرکت بتواند اهداف مورد نظر برای پردازش اطلاعات مالی را دنبال نماید.(به معنای وجود سوابق کاری و فعالیت مرتبط با موضوع نهاد مالی مورد درخواست)؛
5 برای مؤسسین/سهامداران حقیقی:

  • برای بیش از50 درصد مؤسسین/سهامداران؛ دارابودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم در رشته‌های مالی، حسابداری، مدیریت، اقتصاد، بانکداری، علوم بیمه با حداقل 3 سال سابقه تجربی مرتبط یا دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم و گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه با حداقل 3 سال سابقه تجربی مرتبط یا دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم با حداقل 5 سال سابقه تجربی مرتبط.
  • نداشتن بیش از 5 درصد سهام توسط مؤسسین/ سهامداران حقیقی به همراه اشخاص وابسته به آن‌ها در سایر نهادهای مالی با موضوع فعالیت مشابه؛
6 برای مؤسسین/سهامداران حقوقی:

  • امکان وجود مشارکت شخص در نهاد مالی مطابق اساسنامه آن شخص؛
  • سپری شدن حداقل سه دوره مالی از آغاز فعالیت (مشروط به اینکه عمر شرکت از دو سال کمتر نباشد)
  • ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در صورتی که شخص به عنوان نهاد مالی مشمول ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد؛
  • نداشتن زیان انباشته طی دو دورۀ مالی اخیر مطابق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس معتمد سازمان؛
  • مردود نبودن یا عدم اظهارنظر حسابرس (حسابرس معتمد سازمان) در خصوص صورت‌های مالی سال مالی اخیر شرکت و در صورتی که صورت مالی حاوی بند شرط باشد آثار آن منجر به زیان انباشته نشود.
  • نداشتن بیش از 20 درصد سهام یا توانایی تعیین یک عضو هیأت مدیره به همراه اشخاص وابسته به آن‌ها در سایر نهادهای مالی با موضوع فعالیت مشابه توسط ذینفعان مؤسسین/ سهامداران تا سطح یک لایه سهامداری؛
7 نداشتن مجوز فعالیت باطل شده مرتبط با نهاد مالی و یا عدم محرومیت از انجام فعالیت مذکور برای بیش از یکسال طی 5 سال گذشته برای مؤسسین/سهامداران؛
8 عدم تأمین سرمایه نهاد مالی با استفاده از استقراض یا روشهای مشابه تحت هر عنوان و رعایت نسبت سرمایه برای هر یک از مؤسسین/ سهامداران؛
9 داشتن اصالت مؤسسین/سهامداران و ارائه تعهدنامه و اقرارنامه مطابق فرم پیوست؛
10 نداشتن درخواست مجوز تأسیس و یا فعالیت رد شده از سمت سازمان ظرف شش ماه گذشته از زمان ارائه درخواست توسط هر یک از مؤسسین؛
11 ارائه طرح تجاری شامل اهداف، برنامه‌ها و صورت‌های مالی پیش‌بینی شده،
12 متناسب بودن نام پیشنهادی با عنوان نهاد مالی مورد درخواست و عدم تشابه با نام‌های ثبت شده دیگر؛
13 تأدیه وجه سرمایه‌ به‌صورت نقد معادل حداقل سرمایه مصوب هیئت‌مدیره سازمان هنگام تأسیس ؛
14 درصورتی‌که بیش از 51 درصد سهام شرکت متعلق به اشخاص حقیقی باشد، وجود حداقل 3 مؤسس حقیقی مستقل به‌نحوی‌که هر مؤسس حداقل 17 درصد سهام را در اختیار داشته ‌باشد، الزامی است. بعلاوه اینکه حداقل 2 نفر از مؤسسین حقیقی مستقل که دارای سوابق تحصیلی و تجربی مرتبط با موضوع فعالیت آن نهاد مالی هستند و هریک حداقل 17 درصد سهام و درمجموع حداقل 51 درصد سهام را تحت تملک داشته باشند باید به‌صورت تمام‌ وقت در شرکت اشتغال و حضور داشته باشند؛
15 رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی در تجهیز منابع مالی به‌وسیله مؤسسین/ سهام‌داران؛
16 عدم وجود پیشینه‌ کیفری قطعی مؤثر و همچنین نداشتن پیشینه کیفری جرایم فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار بر اساس اطلاعات در اختیار سازمان برای مؤسسین؛
17 عدم وجود محدودیت های تبعی مربوط به محکومیت های انضباطی وفق مصوبات مربوط؛
18 احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره نهادهای مالی با ضوابط پیوست در حوزه های سوابق کاری، سوابق تحصیلی و سوابق علمی و نیز صلاحیت عمومی (مطابق با دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی)؛
19 کسب حداقل امتیاز در خصوص طرح تجاری (مطابق با دستورالعمل تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی)؛
20 ارائه صورت‌جلسه مجمع‌عمومی مؤسس مطابق الزامات قانون تجارت؛
21 ارائه صورت‌جلسه مجمع‌عمومی فوق العاده در خصوص متقاضیان تبدیل مطابق الزامات قانون تجارت؛
22 ارائه صورت‌جلسه هیئت‌مدیره مبنی بر تعیین سمت اعضای هیئت‌مدیره؛
23 تاییدیه صلاحیت از حراست دستگاه متبوع

مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی

ردیف مدارک توضیحات
1 فرم تکمیل شده “تقاضای صدور مجوز تأسیس و فعالیت”
2 تصاویر مدارک تحصیلی دانشگاهی مؤسسین/سهامداران حقیقی شرکت
3 تصویر سوابق شغلی اعم از بیمه‌ای و غیربیمه‌ای مؤسسین/سهامداران حقیقی شرکت
4 تصویر آگهی تأسیس مؤسسین و سهامداران حقوقی متقاضی سهامداری در نهاد مالی و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی
5 تصویر اساسنامه شخص حقوقی متقاضی تأسیس /سهامداری در نهاد مالی؛
6 طرح تجاری کسب و کار
7 اقرارنامه و تعهدنامه اصالت سهامداری هر یک از مؤسسین/سهامداران
8 اقرارنامه و تعهدنامه اصالت سهامداری همه مؤسسین/سهامداران به صورت جمعی در یک فرم؛
9 تصویر اساسنامه ممهور به مهر سازمان و ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها
10 صورت های مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان دو دورۀ مالی اخیر مؤسسین/ سهامداران حقوقی شرکت..
11 صورتهای مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان دو دوره مالی اخیر شرکت متقاضی تبدیل..
12 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای مؤسسین/سهامداران شرکت
13 تعهدنامه رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی در تجهیز منابع مالی به وسیله مؤسسین/ سهامداران؛
14 فرم تکمیل شده “پرسشنامه مشخصات شخص حقیقی/ حقوقی داوطلب سهامداری نهاد مالی”
15 فرم تکمیل‌شده “پرسش ‌نامه مشخصات شخص حقیقی/ حقوقی داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیئت‌ مدیره نهاد مالی”؛
16 گواهی تأدیه وجه سرمایه‌ معادل حداقل مصوب هیئت‌مدیره به سازمان از بانک افتتاح‌کننده حساب نهاد مالی
17 مستندات در خصوص منشأ واریز هر یک از مؤسسین/سهام‌داران به‌حساب نهاد مالی؛
18 صورت‌ جلسه مجمع‌ عمومی مؤسس مطابق الزامات قانون تجارت؛
19 صورت‌جلسه مجمع‌عمومی فوق العاده در خصوص متقاضیان تبدیل مطابق الزامات قانون تجارت؛
20 صورت‌جلسه هیئت‌مدیره مبنی بر تعیین سمت اعضای هیئت‌مدیره؛

استعلامات بین دستگاهی جهت صدور مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تصدیق برخط اصالت گواهی نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
2 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
3 تصدیق برخط اصالت سابقه کار و فعالیت وزارت کار / سازمان تأمین اجتماعی درگاه ملی مجوزها برخط
4 تصدیق برخط اصالت مدرک تحصیلی وزارت علوم / سازمان دانشجویان درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
6 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
7 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
8 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
9 تصدیق برخط اصالت گواهی تودیع و مسدودی سرمایه بانک مرکزی / دبیر کل درگاه تخصصی برخط

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید

زمان لازم برای صدور مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی از زمان تاييد مدارک

30 روز کاری

مدت اعتبار مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی

6 ماه(قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر)

هزینه صدور مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال : به میزان 0.0005 سرمایه اظهارشده در تقاضای تأسیس نهاد مالی از 100 تا 500 میلیون ریال؛

شرایط لازم برای تمدید مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
2 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
3 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
4 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
5 تأییدیه آدرس و کد پستی
6 تأیید صلاحیت تخصصی و حرفه‌ای
7 کسب امتیاز : در خصوص طرح تجاری
8 ثبت نزد مرجع تخصصی : ثبت به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درصورتی که شخص مشمول ثبت نزد سازمان باشد
9 نداشتن سهام در سایر نهادها با فعالیت مشابه : نداشتن بیش از 5 درصد سهام به همراه اشخاص وابسته به آن ها در سایر نهادهای مالی با موضوع فعالیت مشابه برای اشخاص حقیقی و نداشتن بیش از 20 درصد از سهام یا توانایی تعیین یک عضو هیئت مدیره به همراه اشخاص وابسته
10 الزامات تخصصی شخصیت حقوقی : امکان مشارکت اشخاص حقوقی
11 الزامات تخصصی شخصیت حقوقی : در صورت تبدیل به نهاد مالی، جمع حقوق صاحبان سرمایه شرکت، معادل یا بیش از 60 میلیارد ریال باشد یا به تشخیص سازمان با تجدید ارزیابی دارایی هایی که در فعالیت نهاد مالی مورد درخواست قابل استفاده اند، جمع حقوق صاحبان سهام شرکت بالغ بر بیش از 60 میلیارد ریال
12 الزامات تخصصی شخصیت حقوقی : در صورت وجود سرمایه غیر نقد، قابل استفاده بودن آن در راستای اهداف و فعالیت شرکت (ارزشیابی سرمایه غیرنقد به قیمت معقول و متناسب با ارزش روز آن و با ارائه گزارش هیأت کارشناسان رسمی دادگستری) و پیش بینی استفاده از آن در طرح تجاری
13 الزامات تخصصی شخصیت حقوقی : نداشتن درخواست مجوز تأسیس و یا فعالیت رد شده از سمت سازمان ظرف شش ماه گذشته از زمان ارائه درخواست توسط هر یک از مؤسسین
14 عدم محکومیت به محرومیت از انجام فعالیت : بیش از یکسال طی 5 سال گذشته یا نداشتن مجوز فعالیت باطل شده مرتبط با نهاد مالی
15 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
16 الزامات و تعیین نام تجاری : متناسب بودن با فعالیت، فارسی، متعارف و عدم تشابه با نام های ثبت شده دیگر
17 تأمین حداقل سرمایه : بمیزان 60 میلیارد ریال هنگام تأسیس
18 الزامات تأمین سرمایه : در صورت وجود سرمایه غیر نقد، قابل استفاده بودن آن در راستای اهداف و فعالیت شرکت (ارزشیابی سرمایه غیرنقد به قیمت معقول و متناسب با ارزش روز آن و با ارائه گزارش هیأت کارشناسان رسمی دادگستری)
19 الزامات تأمین سرمایه : عدم تأمین سرمایه نهاد مالی با استفاده از استقراض یا روش های مشابه تحت هر عنوان
20 نداشتن زیان انباشته : طی دو دورۀ مالی اخیر مطابق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس معتمد سازمان
21 نداشتن زیان انباشته : مردود نبودن یا عدم اظهارنظر حسابرس معتمد سازمان دو دورۀ مالی اخیر و در صورتی که صورت مالی، حاوی بند شرط باشد؛ آثار آن منجر به زیان انباشته نشود.
22 رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی : تأیید اداره مبارزه با پولشویی در خصوص رعایت موارد مرتبط با شناسایی مؤسسین/ سهامداران
23 احراز نشانی و موقعیت مکانی
24 نداشتن سوء پیشینه مؤثر حرفه ای : عدم وجود محدودیت های تبعی مربوط به محکومیت های انضباطی وفق مصوبات مربوط و نداشتن پیشینه کیفری جرایم فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار بر اساس اطلاعات در اختیار سازمان
25 نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری : به درگاه قضایی من adliran.ir مراجعه نموده و حداکثر 24 ساعت گواهی شما صادر و از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود. دقت نمایید؛ برای دریافت این گواهی، فقط از طریق آدرس اشاره شده اقدام و دریافت گواهی از طریق دفاتر پلیس 10+ و یا سایر مراجع مورد تایید نمی باشد.
26 سطح تحصیلات : حداقل کارشناسی در سایر رشته هابا حداقل 5 سال سابقه تجربی مرتبط
27 سطح تحصیلات : حداقل کارشناسی در مالی، حسابداری، مدیریت، اقتصاد، بانکداری، علوم بیمه با حداقل 3 سال سابقه تجربی مرتبط

مدارک لازم برای تمدید مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.
2 تاییدیه صلاحیت از حراست دستگاه متبوع
3 ارائه گواهی سابقه کار و فعالیت : اعم از بیمه ای و غیر بیمه ای
4 ارائه اساسنامه : مطابق نمونه و ممهور به مهر سازمان
5 ارائه صورتجلسه : مجمع عمومی فوق العاده
6 ارائه صورتجلسه : هیأت مدیره مبنی بر تعیین سمت اعضای هیئت مدیره
7 ترکیب اعضاء : ترکیب مؤسسین یا شرکاء به گونه ای باشد که شرکت بتواند اهداف مورد نظر برای پردازش اطلاعات مالی را دنبال نماید.(به معنای وجود سوابق کاری و فعالیت مرتبط با موضوع نهاد مالی مورد درخواست)
8 وضعیت حضور مؤسسین/سهامداران : در صورتی که تمامی مؤسسین / سهامداران حقیقی باشند، حضور تمام وقت حداقل 3 نفر هر یک دارای حداقل 17 درصد سهام شرکت بوده و دارای سوابق تحصیلی و تجربی مرتبط با فعالیت باشند
9 مدت فعالیت سپری شده : حداقل سه دوره مالی از آغاز فعالیت شخص، مشروط به اینکه عمر شرکت از دو سال کمتر نباشد.
10 تکمیل فرم تعهدنامه : رعایت مقررات مبارزه با پول شویی در تجهیز منابع مالی و اصالت مؤسسین/سهامداران مطابق فرم پیوست
11 ارائه اقرارنامه غیر رسمی : اصالت مؤسسین/سهامداران مطابق فرم پیوست
12 حدود مالکیت سهام یا سرمایه : جمع حقوق صاحبان سرمایه شرکت در صورت تبدیل به نهاد مالی مورد درخواست معادل یا بیش از 60 میلیارد ریال باشد یا به تشخیص سازمان، با تجدید ارزیابی دارایی هایی که در فعالیت نهاد
13 ارائه گواهی تودیع و مسدودی سرمایه : به صورت نقد معادل حداقل سرمایه مصوب هیئت مدیره سازمان هنگام تأسیس از بانک افتتاح کننده حساب نهاد مالی
14 ارائه مستندات مربوط به منشأ تأمین سرمایه
15 تکمیل فرم مربوطه : مشخصات شخص حقیقی/ حقوقی داوطلب سهامداری نهاد مالی
16 ارائه طرح کسب و کار : اهداف، برنامه ها و صورت های مالی پیش بینی شده

استعلامات بین دستگاهی جهت تمدید مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تصدیق برخط اصالت گواهی نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
2 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
3 تصدیق برخط اصالت سابقه کار و فعالیت وزارت کار / سازمان تأمین اجتماعی درگاه ملی مجوزها برخط
4 تصدیق برخط اصالت مدرک تحصیلی وزارت علوم / سازمان دانشجویان درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
6 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
7 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
8 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
9 تصدیق برخط اصالت گواهی تودیع و مسدودی سرمایه بانک مرکزی / دبیر کل درگاه تخصصی برخط
10 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
11 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط
12 تأییدیه عدم سوء پیشینه انتظامی سازمان نظام پزشکی / معاونت انتظامی درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی

شرایط لازم برای اصلاح مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
2 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
3 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
4 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
5 تأییدیه آدرس و کد پستی
6 تأییدیه آدرس و کد پستی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
7 تغییر در مدیران و صاحبان امضای مجاز
8 تغییر در مفاد اساسنامه
9 کاهش سرمایه
10 تغییر در ترکیب یا میزان سهامداری
11 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
12 تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
13 احراز نشانی و موقعیت مکانی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی

مدارک لازم برای اصلاح مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.

استعلامات بین دستگاهی جهت اصلاح مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
6 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
7 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای ابطال مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : اظهار نادرست درباره داشتن شروط مجوز
2 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی
3 از دست دادن هریک از شرایط لازم برای صدور مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی