مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی

در این مقاله قصد داریم تا درباره دریافت مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی به تفصیل صحبت کنیم. در مقاله « تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی » گفتیم که پیش از تاسیس این شرکت باید مجوزهای لازم را دریافت نمایید. در ادامه به شرایط و مدارک لازم برای دریافت مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی خواهیم پرداخت.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی


فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز

طرح اساسنامه ارائه شده مطابق نمونه مصوب سازمان برای شرکت های پردازش اطلاعات مالی باشد.

سرمایه که در نظر است هنگام تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی پرداخت شود معادل یا بیش از ۲۵ میلیارد ریال باشد.

ترکیب موسسین و شرکا به گونه‌ای باشد که شرکت بتواند اهداف مورد نظر برای پردازش اطلاعات مالی را دنبال نمایند.

موسسین این شرکت بر اساس اطلاعات و مدارک در اختیار سازمان دارای پیشینه کیفری و تخلفاتی موثر نباشد.

داوطلبین سمت مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره شرکت با دستورالعمل مربوطه صلاحیت لازم را داشته باشند.

در صورتی که درنظر است قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی تامین شود سرمایه غیر نقد در راستای اهداف شرکت قابل استفاده بوده و استفاده از آن در طرح تجاری شرکت پیش‌بینی شده و به قیمت معقول و متناسب با ارزش روز آن تقویم شده باشد.

طرح تجاری اهداف برنامه ها و صورت های مالی پیش‌‌بینی شده معقول و متناسب با شرایط جاری موضوع فعالیت پردازش اطلاعات مالی تنظیم شده باشد.

نام پیشنهادی متضمن عنوان پردازش اطلاعات مالی و مناسب بوده و با نامهای ثبت شده دیگر مشابه نباشد و به گونه‌ای گمراه‌کننده انتخاب نشده باشد.

اکثریت موسسین / سهامداران حقیقی دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم در رشته‌های مالی حسابداری مدیریت اقتصاد بانکداری علوم با حداقل ۳ سال سابقه تجربی مرتبط یا دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم و گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه با حداقل ۳ سال سابقه تجربی مرتبط یا دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم با حداقل ۵ سال سابقه تجربی مرتبط باشند.

بنا به اعلام مراجع ذیصلاح موسسین سهامداران عمده محرومیت‌های ابطال مجوز فعالیت مرتبط با نهاد مالی و محرومیت از انجام فعالیت مذکور برای بیش از یک سال طی ۵ سال گذشته نداشته باشند.

موسسین / سهامداران عمده در تجهیز منابع مالی مقررات مبارزه با پول‌شویی را رعایت نموده باشند.

موسسین / سهامداران عمده پرونده با اهمیت در حال رسیدگی و منجر به صدور رای در حوزه جرایم و تخلفات انضباطی نداشته باشند سازمان مرجع تشخیص پرونده‌های با اهمیت سازمان است.

موسسین / سهامداران عمده بدهی های معوقه شبکه بانکی نداشته باشند.

موسسین / سهامداران عمده اصالت داشته باشند و تعهد نامه ها و اقرار نامه های موضوع بند ۸ ماده ۵ به شرح فوق را به سازمان ارائه نمایند.

موسسین / سهامداران عمده نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد سرمایه شرکت در حال تاسیس را با استفاده از استقراض یا روش‌های مشابه تحت هر عنوان تامین نمایند و رعایت این نسبت برای هر یک از موسسین الزامی است.

میزان مشارکت موسسین / سهامداران عمده در سرمایه شرکت پردازش اطلاعات مالی با آورده و دارایی موسسین متناسب باشد.

موسسین / سهامداران عمده و اشخاص وابسته به آنها در شخص حقیقی حقوقی دیگری با فعالیت پردازش اطلاعات مالی به عنوان موسس/سهامدار یا شریک عمده با بیش از ۵ درصد سهام محسوب نشوند.( مگر با ذکر دلایل و موافقت هیئت مدیره سازمان.)

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی
حداکثر بیست روز كاري پس از تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی و ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها یا انجام تغییرات لازم در شرکت موجود براي تبدیل به شرکت پردازش اطلاعات مالي و ثبت تغییرات نزد مرجع ثبت شرکتها، شرکت باید مدارک زیر را به سازمان ارائه نماید تا درصورتي كه شرایط مندرج در مجوز تاسیس یا مجوز تبدیل، رعایت شده باشد، به عنوان شركت پردازش اطلاعات مالی موضوع بند  21ماده 1 قانون، نزد سازمان به ثبت برسد و برای دریافت مجوز فعالیت اقدام نماید.
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز

پس از ابلاغ مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی متقاضی ۶ ماه مهلت خواهد داشت تا شرکت پردازش اطلاعات مالی را به صورت یک شرکت سهامی خاص مطابق با شرایط اعلام شده تاسیس نماید و موارد لازم را در مرجع ثبت شرکت ها ثبت و مدارک مربوطه را به سازمان تسلیم کند در غیر اینصورت مجوز تاسیس از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی

پس از ابلاغ مجوز تاسیس شركت پردازش اطلاعات مالی یا مجوز تبدیل شركت موجود به شركت پردازش اطلاعات مالی، متقاضي شش ماه مهلت خواهد داشت تا شركت پردازش اطلاعات مالی را به صورت یك شركت سهامي خاص مطابق با شرایط اعلام شده، تأسیس یا شركت موجود را مطابق شرایط اعلام شده به یك شركت پردازش اطلاعات مالي سهامي خاص تبدیل نماید و موارد لازم را در مرجع ثبت شركت ها، ثبت و مدارك مربوطه را به سازمان تسلیم كند. درغیر اینصورت، مجوز تاسیس یا مجوز تبدیل صادره از درجۀ اعتبار ساقط خواهد شد.
شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز