در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوز تاسیس صندوق‌ سرمایه گذاریمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس صندوق‌ سرمایه گذاری
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

5391384/09/01ماده 7 بند 6دانلود فایل

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

8881398/08/22ماده 2فایلی وجود ندارد
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز صندوق‌ سرمایه گذاری


فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

ابلاغیه سازمان بورس

8891397/08/15کلفایلی وجود ندارد
ضوابط خاص صدور مجوز تاسیس صندوق‌ سرمایه گذاری


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

8951398/09/11کلدانلود فایل

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

8991398/09/11کلدانلود فایل
مدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز صندوق‌ سرمایه گذاری
نمونه مجوز صادر شده

دانلود فایل