در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوز تاسیس صندوق‌ سرمایه گذاریمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس صندوق‌ سرمایه گذاری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

539 1384/09/01 ماده 7 بند 6 دانلود فایل

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

888 1398/08/22 ماده 2 فایلی وجود ندارد
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز صندوق‌ سرمایه گذاری


فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ابلاغیه سازمان بورس

889 1397/08/15 کل فایلی وجود ندارد
ضوابط خاص صدور مجوز تاسیس صندوق‌ سرمایه گذاری


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

895 1398/09/11 کل دانلود فایل

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

899 1398/09/11 کل دانلود فایل
مدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز صندوق‌ سرمایه گذاری
نمونه مجوز صادر شده

دانلود فایل