به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز تاسیس صندوق املاک و مستغلات نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز تاسیس صندوق املاک و مستغلاتو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور تاسیس صندوق املاک و مستغلاتمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس صندوق املاک و مستغلات
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

539 1384/09/01 ماده 7 بند 6

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

888 1398/08/22 ماده 2
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس صندوق املاک و مستغلات


عنوان مدرک کد مدرک
مستندات نرم افزار های مورد استفاده 1005014
فرم تقاضای موافقت اصولی 1005030
پرسشنامه مدیران سرمایه گذاری 1005031
تاییدیه شماره حساب از بانک 1005034
تاییدیه بانک 1005035
کپی شناسنامه و کارت ملی 1005036
معرفی‌نامه شخص حقیقی 0011010001010100011111
ارائه طرح توجیهی فنی و مالی پروژه 011010111010101010111
تأیید نام صندوق سرمایه‌گذاری از ادارۀ ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 00110100010101000111100
دو نسخه اساسنامه و امیدنامه‌ 1011010111010101010111
کپی روزنامۀ رسمی ارکان مبنی بر معرفی صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور 0110101110101010101010
کپی روزنامۀ رسمی مؤسسین صندوق مبنی بر معرفی صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور 00110100010101000111101
رویۀ پذیره نویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه گذاری که به تأیید مدیر صندوق رسیده باشد؛ 10110101110101010101110
صورت‌جلسۀ مدیر صندوق برای تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق 0110101110101010101111
معرفی نامه مدیران عامل ارکان پیشنهادی صندوق به عنوان نمایندۀ هر یک از ارکان 100110100010101000111101
اعلامیۀ پذیره‌نویسی تکمیل شده صندوق مطابق با رویۀ شرکت بورس تهران/ فرابورس ایران 0011010001010100011110011
صورتجلسۀ مجمع مؤسس صندوق 00110100010101000101
معرفی‌نامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی دارندۀ واحدهای سرمایه‌گذاری 101101011101010101
کپی برابر اصل شدۀ پروانه ساخت، اسناد زمین و سایر مجوزهای بروز رسانی شده مدیرساخت و ناظر 01100010111010101010111

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری

1005030 1397/08/15 بند 1

ابلاغیه دستورالعمل نحوه انتخاب و فعالیت متولی در صندوق های سرمایه گذاری

1005032 1398/12/27 بند 1

ابلاغیه دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی و نحوه تعیین حسابرس در نهادهای مالی بورس ها و کانون ها

1005033 1392/02/18 بند 1

ابلاغیه شرایط لازم برای اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

1005036 1391/10/25 بند 1

ابلاغیه اعلام حداقل شرایط صدور مجوز فعالیت و تمدید مجوز صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار

1005046 1394/12/24 بند 1
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ابلاغیه سازمان بورس شماره 12020114

0110101110101010101 1397/08/15 بند 1
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه نمونه‌ مصوب سازمان

01101011101010101111 1397/10/15 بند 1
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه نمونه‌ی مصوب سازمان

01101011101010101111 1397/10/15 ماده 5
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز تاسیس صندوق املاک و مستغلات


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز تاسیس صندوق املاک و مستغلات
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تاسیس صندوق املاک و مستغلات


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز تاسیس صندوق املاک و مستغلات
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تاسیس صندوق املاک و مستغلات


شرایط قابلیت ابطال مجوز تاسیس صندوق املاک و مستغلات


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه نمونه‌ مصوب سازمان

01101011101010101111 1397/10/15 ماده 60
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
اساسنامه نمونه‌ مصوب سازمان 01101011101010101111 1397/10/15 ماده 60