3/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا درباره چگونگی دریافت مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه ( مجوز تاسیس صندوق جسورانه ) اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانهمشخصات مجوز

معرفی کسب و کار ابزاری است که با هدف تامین منابع لازم برای پیشبرد طرح ها و پروژه های نوآورانه طراحی و ارائه شده است
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

539 1384/09/01 ماده 7 بند 6

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

888 1398/08/22 ماده 2
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
معرفی نامه 10068
صورتجلسه هیات مدیره 100060
صورتجلسه مجمع موسس 1001870
مستندات نرم افزار های مورد استفاده 1005014
فرم تقاضای موافقت اصولی 1005030
پرسشنامه مدیران سرمایه گذاری 1005031
تاییدیه نام شرکت 1005032
دعوتنامه مجمع عمومی موسس به منظور حضور نماینده سازمان بورس 1005033
تاییدیه شماره حساب از بانک 1005034
تاییدیه بانک 1005035
کپی شناسنامه و کارت ملی 1005036
قبولی سمت کلیه ارکان 1005037
فرم قبولی سمت 1005038
کپی روزنامه رسمی 1005040
گواهینامه آموزشی 1005041
صورت های مالی حسابرسی شده 1005042
تقاضانامه ثبت صندوق 1005043
رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری 1005044


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری

1005030 1397/08/15 بند 1

ابلاغیه دستورالعمل نحوه انتخاب و فعالیت متولی در صندوق های سرمایه گذاری

1005032 1398/12/27 بند 1

ابلاغیه دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی و نحوه تعیین حسابرس در نهادهای مالی بورس ها و کانون ها

1005033 1392/02/18 بند 1

ابلاغیه شرایط لازم برای اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

1005036 1391/10/25 بند 1

ابلاغیه اعلام حداقل شرایط صدور مجوز فعالیت و تمدید مجوز صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار

1005046 1394/12/24 بند 1 – 4

ابلاغیه نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه

1005049 1394/12/11 بند 1

ابلاغیه دستورالعمل تاسیس صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی و نمونه اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری خصوصی

1005052 1397/08/20 بند 1
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری

1005030 1397/08/15 بند 1
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه

1005051 1394/12/11 بند 1

ابلاغیه دستورالعمل تاسیس صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی و نمونه اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری خصوصی

1005052 1397/08/20 بند 1
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ابلاغیه دستورالعمل تاسیس صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی و نمونه اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری خصوصی

1005052 1397/08/20 بند 1
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده


فرآیند تمدید مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز تاسیس صندوق جسورانه

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز تاسیس صندوق جسورانه

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه

1005051 1394/12/11 ماده 46
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز