1/5 - (1 امتیاز)

در این مقاله سعی داریم تا تمام اطلاعات لازم برای دریافت مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری در سهام را برای شما ارائه دهیم. اطلاعاتی شامل شرایط و مدارک دریافت مجوز را می توانید در این مقاله بخوانید.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری در سهام
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

539 1384/09/01 ماده 7 بند 6

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

888 1398/08/22 ماده 2 ماده ۲ :

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان صندوق‌های موضوع بندهای ۱۹ و ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک موضوع بند یک ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ و سایر صندوق هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند، ثبت نماید. این صندوق‌ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند.

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
معرفی نامه 10068
صورتجلسه مجمع عمومی موسس 1001159
صورتجلسه هیات مدیره 100060
اساسنامه 1001869
فرم تقاضای موافقت اصولی 1005030
پرسشنامه مدیران سرمایه گذاری 1005031
تاییدیه نام شرکت 1005032
دعوتنامه مجمع موسس به منظور حضور نماینده سازمان بورس 1005033
تاییدیه شماره حساب از بانک 1005034
تاییدیه بانک 1005035
کپی شناسنامه و کارت ملی 1005036
قبولی سمت کلیه ارکان 1005037
فرم قبولی سمت 1005038
کپی روزنامه رسمی 1005040
گواهینامه آموزشی 1005041
صورت های مالی حسابرسی شده 1005042
تقاضانامه ثبت صندوق 1005043
رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری 1005044

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری

1005030 1397/08/15 بند 1

ابلاغیه دستورالعمل نحوه انتخاب و فعالیت متولی در صندوق های سرمایه گذاری

1005032 1398/12/27 بند 1

ابلاغیه دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی و نحوه تعیین حسابرس در نهادهای مالی بورس ها و کانون ها

1005033 1392/02/18 بند 1

ابلاغیه شرایط لازم برای اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

1005036 1391/10/25 بند 1

ابلاغیه حداقل سرمایه صندوق های سرمایه گذاری

1005041 1394/12/24 بند 1 – 4

ابلاغیه نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری سهامی

1005070 1391/07/10 بند 1
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری

1005030 1397/08/15 بند 1
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ابلاغیه مصوب سازمان درخصوص نصاب سرمایه گذاری “صندوق های سرمایه گذاری”

1005064 1399/01/20 بند 1

ابلاغیه نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری سهامی

1005070 1391/07/10 بند 2-3
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری سهامی

1005072 1391/07/10 ماده 5
هزینه صدور مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری در سهام
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری در سهام


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
قبولی سمت کلیه ارکان 1005037

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ابلاغیه مصوب سازمان درخصوص نصاب سرمایه گذاری “صندوق های سرمایه گذاری

1005064 1399/01/20 بند 1

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری سهامی

1005072 1391/07/10 ماده 61
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری در سهامفرآیند اصلاح مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری در سهام


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری در سهام


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری سهامی

1005072 1391/07/10 ماده 59
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز