4.3/5 - (3 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز تاسیس صندوق قرض الحسنه نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس صندوق قرض الحسنه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون پولی و بانکی کشور

120 1351/04/18 ماده 11 بند ب

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

122 1383/10/22 1

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور

947 1395/12/14 14

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

1001208 1395/11/10 21

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 3
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک

کد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
سابقه فعالیت 100301
صورتجلسه مصوب هیات مدیره 100173
گواهی مسدودی سرمایه 1001007
اساسنامه اعضای حقوقی هیات موسس 22222
صورتجلسه مجمع عمومی موسس 1001159
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات 10011700800
تاییدیه اطلاعات بانکی 100011
تاییدیه اولیه پلیس پیشگیری 12688
تاییدیه نهایی پلیس پیشگیری 12689
اصل گواهي نامه عدم سوء پيشينه معتبر 11104
تعیین محل فعالیت 12240
اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی مصوب مجمع عمومی موسس 1001176
تعهدنامه محضری مطابق با فرم های بانک مرکزی 1001180
تاییدیه حراست 101988
ثبت اطلاعات در سامانه و اخذ کد رهگیری توسط متقاضی 1001446
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی 1001452
تایید عملکرد *55554

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 4 تا 9
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

تایید اطلاعات هویتی

10001 وزارت کشور – سازمان ثبت احوال کشور 0 http://www.sabteahval.ir

تاییدیه اماکن

10008 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی 0

عدم سوء پیشینه

10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

استعلام وزارت اطلاعات

10089 وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات 0 http://www.vaja.ir

آدرس پستی

10171 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 5 تا 9
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 5 تا 9
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 10
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 تبصره ماده 10
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز تاسیس صندوق قرض الحسنه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوز تاسیس صندوق قرض الحسنهمدت زمان تمدید مجوز تاسیس صندوق قرض الحسنه

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز تاسیس صندوق قرض الحسنهفرآیند اصلاح مجوز تاسیس صندوق قرض الحسنه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 4 تا 9
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز تاسیس صندوق قرض الحسنه


شرایط قابلیت ابطال مجوز تاسیس صندوق قرض الحسنه


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 12

اساسنامه نمونه صندوق‌های قرض‌الحسنه چند شعبه‌ای

1334 1388/05/20 30
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس صندوق قرض الحسنه


عنوان مدرک کد مدرک
تقاضای ثبت 100790
ارائه درخواست کتبی 11205
صورتجلسه مجمع فوق العاده 100006
تقاضای موسسین با ذکر دلایل توجیهی 1001182

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 12

اساسنامه نمونه صندوق‌های قرض‌الحسنه چند شعبه‌ای

1334 1388/05/20 30