5/5 - (2 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این استعلام از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتیمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

10038 1379/01/17 ماده 100 دانلود

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( 1388 – 1384)

10128 1383/06/11 ماده 45 دانلود

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور

11424 1394/02/20 44 دانلود

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور

11424 1394/02/20 آیین نامه اجرایی ماده 44 دانلود

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور

11424 1394/02/20 اساسنامه نمونه ماده 44 دانلود

اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی

11932 1399/11/01 تمام دانلود

آیین نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

11933 1394/05/11 ماده 8 دانلود

دستورالعمل ناظر بر ضمانت‏نامه‏ صندوق‌ها ی پژوهش و فناوری

11935 1399/04/09 تمام دانلود

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری

11936 1398/03/14 تمام دانلود
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر اظهارنامه مالیاتی 10033
ارائه خلاصه بیوگرافی علمی هر یک از اعضای هیأت موسس 10683
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی 11504
تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 11911
ارائه سوابق اشتغال اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل 12084
صورت های مالی حسابرسی شده 12369
نامه درخواست 12828
کاربرگ دریافت اطلاعات درخواست کنندگان مجوز تأسیس صندوق پژوهش و فناوری 12829
مدل کسب و کار صندوق پژوهش و فناوری 12830
مدارک مربوط به سهامداران 12834


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری

11936 1398/03/14 2 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص وضعیت بدهی به بانک 10031 معاونت نظارتی بانک مرکزی – اداره مجوزهای بانکی 0 https://www.cbi.ir
تایید ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در مرجع ثبتی 10158 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 www.sherkat.ssaa.ir
استعلام اشخاص حقوقی کشور 10312 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 30 ssaa.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی

11932 1399/11/01 2 دانلود

آیین نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

11933 1394/05/11 5-9 دانلود

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری

11936 1398/03/14 2-4 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری

11936 1398/03/14 4-5 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری

11936 1398/03/14 6 دانلود
هزینه صدور مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224
گواهی تایید نام موسسه از اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 11832
ارائه فیش واریزی حداقل مبلغ سرمایه اولیه 11836
اظهارنامه ثبت شرکت در شرف تأسیس 12514

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری

11936 1398/03/14 2-6-7 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری

11936 1398/03/14 6-7 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوریعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری

11936 1398/03/14 6-7 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر اظهارنامه مالیاتی 10033
ارائه درخواست کتبی 11224
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی 11504
صورت های مالی حسابرسی شده 12369


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری

11936 1398/03/14 7 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری

11936 1398/03/14 4-7 دانلود
مدت اعتبار مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوریهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری

11936 1398/03/14 6-7-9 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری

11936 1398/03/14 6-7-9 دانلود