3.5/5 - (2 امتیاز)

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی آزاد را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی آزادمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی آزاد
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ایین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی آزاد

12252 1377/05/10 آیین نامه دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی آزاد


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
تصویر حکم کارگزینی 10037

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ایین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی آزاد

12252 1377/05/10 ماده 3 و 4 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی آزاد
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی آزاد


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی آزاد


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی آزاد


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ایین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی آزاد

12252 1377/05/10 ماده 9 دانلود

ایین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی آزاد

12252 1377/05/10 تبصره ماده 9 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد