در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه مجوز تاسیس موسسه اعتباری نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به و مدارک لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس موسسه اعتباری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران

560 1385/10/15 ماده 96

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

117 1393/10/28 ماده 2 و 3

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

117 1393/10/28 مواد 92 و 107

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

117 1393/10/28 ماده 29

قانون پولی و بانکی کشور

120 1351/04/18 بند (ج) ماده (30)

قانون پولی و بانکی کشور

120 1351/04/18 بند (ب) ماده 11

قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی

588 1395/12/25 ماده 14

قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی

1048 1379/01/28 ماده واحده

قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

917 1397/04/20 مواد(1) و (2)

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

1001208 1395/11/10 مواد 18 و 21
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز

سایر شرایط :


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
مدارک احراز صلاحیت اعضای هیئت مدیره ،بازرسان و مدیر عامل 100289
ضمانتنامه حسن انجام کار 100519
مستندات مربوط به منشأ تامین سرمایه 100543
برنامه عملیاتی مطابق با چارچوب تعیین‌شده توسط بانک مرکزی 100544
فهرست اسامی و میزان آورده هریک از متقاضیان 100545
طرح اعلامیه پذیره نویسی 100791
فرم اطلاعات تکمیلی 100851
ارائه رسید مربوط به تودیع وجوه حاصله از پذیره‌نویسی نزد بانک مرکزی 1001001
احراز تودیع صد در صد سرمایه لازم توسط موسسین 1001002
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11111
اساسنامه اعضای حقوقی هیات موسس 22222
صورتجلسه مجمع عمومی موسس 1001159
صورتجلسه مجمع عمومی عادی 100005
اساسنامه پیشنهادی 12327
گواهی ثبت 12328
صورت‌های مالی شرکت‌های تابعه 12330
اعلامیه قبولی مدیران، بازرس یا بازرسان قانونی 12338
درخواست تقاضای تاسیس بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی 1001170
مدارک هویتی متقاضیان 1001171
اظهارنامه متقاضیان مطابق با فرم های نمونه بانک مرکزی 1001172
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی موسس مطابق با شیوه نامه و آیین نامه نحوه تاسیس 1001173
گواهي‌هاي مورد نیاز برای اعضاي هيات مديره، هيات عامل و مدير عامل و قائم مقام وي 1001174
مدارک احراز شرایط مندرج در ماده (18) آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی 1001175
اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی مصوب مجمع عمومی موسس 1001176
معرفی پذیره‌نویسان به بانک مرکزی 1001177
مدارکی دال بر تشکیل پرونده ثبت اولیه – ارائه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی 1001178
تعهدنامه محضری مطابق با فرم های بانک مرکزی 1001180
معرفی نامه نماینده هیات موسس 1001181
صورتجلسه هیات مدیره 100060

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

117 1393/10/28 5،8،9،14،15،17،18،18

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

117 1393/10/28 20،22،23،27،28،29

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

117 1393/10/28 30،32،33،34،37،38

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

117 1393/10/28 42،43،45،46،48

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

117 1393/10/28 51،59،92،107

شیوه نامه اخذ اجازه‌ نامه تاسیس موسسه اعتباری

1046 1397/04/10 2،5،6،7،8،9،10،13،14

شیوه نامه اخذ اجازه‌ نامه تاسیس موسسه اعتباری

1046 1397/04/10 16،18،20،21،22،23،24

شیوه نامه اخذ مجوز تاسیس موسسه اعتباری

1046 1397/04/10 25،26،28،32

دستورالعمل نحوه ي احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسات اعتباري

1437 1397/08/06 4،5،7،9
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
تایید اطلاعات هویتی 10001 وزارت کشور – سازمان ثبت احوال کشور 0 http://www.sabteahval.ir
تایید مدارک ثبتی 10007 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 0 http://ssaa.ir
عدم بدهی قطعی مالیاتی 10009 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور 0 http://e4.tax.gov.ir/Entrance
استعلام وزارت اطلاعات 10089 وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات 0 http://www.vaja.ir
سابقه بیمه 10027 سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی 0 satam.aro.gov.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

117 1393/10/28 5،8،23،31،35،44،46

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

117 1393/10/28 51،60

شیوه نامه اخذ اجازه‌ نامه تاسیس موسسه اعتباری

1046 1397/04/10 2،5،19،23،25،28،29

دستورالعمل نحوه ي احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسات اعتباري

1437 1397/08/06 4،5،9
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

117 1393/10/28 24،26،29،30،31

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

117 1393/10/28 46

شیوه نامه اخذ اجازه‌ نامه تاسیس موسسه اعتباری

1046 1397/04/10 12،19
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

117 1393/10/28 8،9،17،47،49،101

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

117 1393/10/28 بند پ فصل ششم

قانون پولی و بانکی کشور

120 1351/04/18 بند ج و د ماده 30

شیوه نامه اخذ اجازه‌ نامه تاسیس موسسه اعتباری

1046 1397/04/10 3،4،29،31،34،35

شیوه نامه اخذ مجوز تاسیس موسسه اعتباری

1046 1397/04/10 فصل پنجم
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

117 1393/10/28 ماده 40

شیوه نامه اخذ اجازه‌ نامه تاسیس موسسه اعتباری

1046 1397/04/10 ماده 29
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز تاسیس موسسه اعتباری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11111
تقاضای موسسین با ذکر دلایل توجیهی 1001182

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

117 1393/10/28 ماده 40

شیوه نامه اخذ مجوز تاسیس موسسه اعتباری

1046 1397/04/10 ماده 29
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

117 1393/10/28 ماده 40

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

117 1393/10/28 ماده 92 و 107

شیوه نامه اخذ مجوز تاسیس موسسه اعتباری

1046 1397/04/10 ماده 29
مدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

117 1393/10/28 ماده 3 و 40

شیوه نامه اخذ اجازه‌ نامه تاسیس موسسه اعتباری

1046 1397/04/10 ماده 29
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس موسسه اعتباری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11111
صورتجلسه مجمع فوق العاده 100006
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده 1000176

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

1001208 1395/11/10 ماده 21
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز تاسیس موسسه اعتباری


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

117 1393/10/28 8،9،17،47،49،101

قانون پولی و بانکی کشور

120 1351/04/18 39

شیوه نامه اخذ مجوز تاسیس موسسه اعتباری

1046 1397/04/10 3،4،29،31،34،35

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز