به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایراناست به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایرانمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون پولی و بانکی کشور

120 1351/04/18 بند (ب) ماده (11)

قانون پولی و بانکی کشور

120 1351/04/18 بند (و) ماده (30)

دستورالعمل مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران

902 1397/07/24 همه موارد
فرآیند صدور مجوزدستورالعمل مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11111
تصویر اساسنامه بانک خارجي ممهور به مهر تأييد مرجع نظارتي 12320
صورتهاي مالي حسابرسي شده سه سال اخير 12321
تصوير برابر با اصل مجوز فعاليت 12322
نام تجاري دفتر نمايندگي مورد تقاضا 12323
موافقت مکتوب مرجع نظارتي با افتتاح دفتر نمايندگي مورد تقاضا در ايران 12324
تأییديه مکتوب مرجع نظارتي درخصوص تعهد همکاري 12325
تاییدیه نهایی پلیس پیشگیری 12689
مشخصات مدیران پیشنهادی 12339
تعیین محل فعالیت 12240
مشخصات بانک خارجی 12244
مدارک احراز صلاحیت مدیران دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران 100055

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران

902 1397/07/24 مواد 61 الی 63
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 10090 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 www.sherkat.ssaa.ir
عدم سوء پیشینه 10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir
تایید اطلاعات هویتی 10001 وزارت کشور – سازمان ثبت احوال کشور 0 http://www.sabteahval.ir
سابقه بیمه 10027 سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی 0 satam.aro.gov.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران

902 1397/07/24 فصل ششم
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران

902 1397/07/24 فصل یک و شش
مدت زمان صدور مجوز

روز


مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران 902 1397/07/24 مواد (64) تا (66)
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران 902 1397/07/24 تبصره ذیل ماده (67)
هزینه صدور مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تقاضای موسسین با ذکر دلایل توجیهی 1001182


ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11111
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده 1000176

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران

902 1397/07/24 فصل 6
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران

902 1397/07/24 ماده 73
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز