به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوصاطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس نهاد واسط
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

11193 1398/08/22 بند د ماده 1 دانلود

دستورالعمل فعالیت نهاد واسط

12037 1389/05/11 ماده 3 دانلود

اساسنامه نهاد واسط

12038 1392/07/07 ماده 1 الی 9 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس نهاد واسط


عنوان مدرک کد مدرک
اساسنامه پیشنهادی 11261
نوع شخصيت حقوقي 12940

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل فعالیت نهاد واسط

12037 1389/05/11 ماده 3 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل فعالیت نهاد واسط

12037 1389/05/11 ماده 3 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل فعالیت نهاد واسط

12037 1389/05/11 ماده 3 دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
کارمزد 100000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغیه شماره 12020090 سازمان

11290 1396/07/15 بند 5 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز تاسیس نهاد واسط


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل فعالیت نهاد واسط

12037 1389/05/11 ماده 3 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل فعالیت نهاد واسط

12037 1389/05/11 ماده 3 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز تاسیس نهاد واسط

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل فعالیت نهاد واسط

12037 1389/05/11 ماده 3 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
کارمزد 100000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغیه شماره 12020090 سازمان

11290 1396/07/15 بند 5
ابلاغیه شماره 12020090 سازمان 11290 1396/07/15 بند 5
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس نهاد واسط


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز تاسیس نهاد واسط


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون تجارت

10483 1310/03/01 ماده 114 و 93 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد