به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

راهنمای مجوز تاسیس هتل آپارتمان


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز تاسیس هتل آپارتمان را به همراه مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

پس چنانچه می خواهید هتل آپارتمان راه اندازی کنید و نیاز به مجوز تاسیس هتل آپارتمان دارید، پیشنهاد میکنیم این مطلب را از دست ندهید.

 

عنوان رسمی و اداری مجوز تاسیس هتل آپارتمان
موافقت اصولی احداث هتل آپارتمان
دریافت کننده مجوز تاسیس هتل آپارتمان
اشخاص حقیقی,اشخاص حقوقی
دستگاه صادر کننده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی – اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

شرایط لازم برای صدور مجوز تاسیس هتل آپارتمان


شرایط دریافت مجوز تاسیس هتل آپارتمان عبارتند از :

 

ردیف شرایط پیوست
1 احراز هویت
2 درج موضوع ایجاد تاسیسات گردشگری در اساسنامه
3 ارائه اسناد مالکیت زمین/ اجاره نامه/ قرارداد واگذاری/ موافقت
4 معرفی موقعیت مکانی
5 گذراندن دوره خدمت نظام وظیفه یا داشتن معافیت دائم برای آقایان
6 ارائه طرح اولیه شامل:

1-ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ (ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪ ﻭ ﯾﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﻮﺍﯾﯽ)

2-ﮐﺮﻭﮐﯽ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ

3- ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪ

4- ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺕ ﺯﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺖ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪ ( ﺁﺏ ، ﺑﺮﻕ، ﮔﺎﺯ ، ﻓﺎﺿﻼﺏ ، ﺭﺍﻩ ﻭ )…

5- ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﯾﻬﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺳﺎﯾﺖ (ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﯾﻬﺎﯼ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﺯﻣﯿﻦ)

6- ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺍﯾﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﺮﻭﮊﻩ.

7- ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﻭ ﻣﺘﺮﺍﮊ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻭ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ

8- ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻃﺮﺡ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪﻩ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﮊﻩ

9- احراز توانمندی متقاضی با توجه به جدول امتیاز دهی به متقاضیان استفاده از اراضی ملی و خصوصی با تغییر کاربری (پیوست)

1-ارزیابی توان مالی و اعتباری 2-ارزیابی توان بهره برداری 3-ارزیابی پیشینه فعالیت های اجرایی 4- رعایت ضوابط فنی پیوست

دانلود

مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس هتل آپارتمان


ردیف مدارک
1 تصویر کارت نظام وظیفه یا معافیت (ویژه آقایان)
2 نقشه تأیید utm محل اجرای طرح
3 اسناد مالکیت زمین/ اجاره نامه/ قرارداد واگذاری/ موافقت
4 اساسنامه شرکت با موضوع ایجاد تاسیسات گردشگری (اشخاص حقوقی)
5 آگهی ثبت و آخرین تغییرات شرکت (اشخاص حقوقی)
5 طرح اولیه
5 تاییدیه کمیته فنی سرمایه گذاری در مورد طرح اولیه

استعلامات بین دستگاهی


ردیف استعلام
1 احراز هویت
2 استعلام اساسنامه
3 استعلام آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات
4 استعلام اسناد مالکیت یا اجاره نامه مکان فعالیت ، ایستگاه ها و پارکینگ ها
5 تاییدیه وضعیت نظام وظیفه

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب و کار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز تاسیس هتل آپارتمان است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده مجوز تاسیس هتل آپارتمان، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.


مجوزهای پیش نیاز برای دریافت مجوز تاسیس هتل آپارتمان


ردیف مجوز لینک
بدون مورد

زمان لازم برای صدور مجوز تاسیس هتل آپارتمان از زمان تاييد مدارک


7 روز کاری

مدت اعتبار مجوز تاسیس هتل آپارتمان


12 ماه

هزینه های دریافت مجوز تاسیس هتل آپارتمان


ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 ۱۰۰٬۰۰۰ ریال