به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

راهنمای دریافت مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده را به همراه مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

 

عنوان رسمی و اداری مجوز
تأسیس واحد عرضه ماهیان زنده
دریافت کننده مجوز
اشخاص حقیقی,اشخاص حقوقی
دستگاه صادر کنندهوزارت جهاد کشاورزی – سازمان شیلات ایران

شرایط لازم برای دریافت مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده


شرایط دریافت مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده عبارتند از :

ردیفشرایط
1ارائه درخواست بهره‌بردار
2احراز هویت بهره‌بردار
3طرح توجیهی احداث و بهره‌برداری از مراکز عرضه ماهیان زنده (عنوان طرح توجیهی و سرفصل‌های موردنظر ذکر گردد. شامل: عنوان، مقدمه، هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری، هزینه‌های جاری طرح، محاسبات شاخص‌های مالی، طراحی سایت پلان و نقشه جانمایی و نقشه دقیق فنی و اجرایی)
4داشتن تأییدیه زیست‌محیطی محل فعالیت از سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور شرایط و مدارک لازم برای دریافت تأییدیه باید در درگاه تخصصی صادرکننده مجوز صریح و دقیق قید شود.
5گزارش کارشناسی بازدید و تأییدیه شیلات استان و سازمان شیلات ایران
6داشتن تأییدیه تأمین آب شرایط و مدارک لازم برای دریافت تأییدیه باید در درگاه تخصصی صادرکننده مجوز صریح و دقیق قید شود.
7داشتن تائید کاربری اراضی شرایط و مدارک لازم برای دریافت تأییدیه باید در درگاه تخصصی صادرکننده مجوز صریح و دقیق قید شود.
8داشتن تأیید سازمان دامپزشکی جهت رعایت ضوابط بهداشتی شرایط و مدارک لازم برای دریافت تأییدیه باید در درگاه تخصصی صادرکننده مجوز صریح و دقیق قید شود.
9نقشه UTM زمین
10احراز مالکیت یا اجاره زمین
11داشتن تأیید اداره کل راه و شهرسازی
12انجام آزمایش آب

مدارک لازم برای دریافت مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده


ردیفمدارک
1تکمیل درخواست بهره‌بردار
2طرح توجیهی برای ارائه خدمات
3ارائه گزارش کارشناسی بازدید و تأییدیه شیلات استان و سازمان شیلات ایران
4نقشه utm محل اجرای طرح
5تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه زمین
6ارائه تأییدیه زیست‌محیطی محل فعالیت از سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور
7تاییدیه امکان تامین آب مورد نیاز از مراجع ذیربط
8ارائه تأییدیه کاربری اراضی
9ارائه تأییدیه سازمان دامپزشکی جهت رعایت حریم ضوابط بهداشتی
10ارائه تأییدیه اداره کل راه و شهرسازی
11ارائه نتیجه آزمایش آب

استعلامات بین دستگاهی


ردیفاستعلام
1تایید زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست کشور
2استعلام تامین آب از وزارت نیرو
3استعلام کاربری اراضی وزارت جهاد کشاورزی – سازمان جهاد کشاورزی
4استعلام از سازمان دامپزشکی جهت رعایت حریم ضوابط بهداشتی
5استعلام تأییدیه اداره کل راه و شهرسازی
6تاییدیه سند مالکیت یا اجاره نامه بنام شخصیت حقیقی یا حقوقی

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب و کار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.


مجوز های پیش نیاز برای دریافت مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده


ردیفمجوزلینک
بدون مورد

زمان لازم برای دریافت مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده از زمان تاييد مدارک


15 روز کاری

مدت اعتبار مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده


12 ماه

هزینه های مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده


ردیفعنوانمبلغ (ریال)توضیحاتپیوست
1۱۰۰٬۰۰۰ ریال