به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

راهنمای دریافت مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده را به همراه مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

 

عنوان رسمی و اداری مجوز
تأسیس واحد عرضه ماهیان زنده
دریافت کننده مجوز
اشخاص حقیقی,اشخاص حقوقی
دستگاه صادر کننده وزارت جهاد کشاورزی – سازمان شیلات ایران

شرایط لازم برای دریافت مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده


شرایط دریافت مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده عبارتند از :

ردیف شرایط
1 ارائه درخواست بهره‌بردار
2 احراز هویت بهره‌بردار
3 طرح توجیهی احداث و بهره‌برداری از مراکز عرضه ماهیان زنده (عنوان طرح توجیهی و سرفصل‌های موردنظر ذکر گردد. شامل: عنوان، مقدمه، هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری، هزینه‌های جاری طرح، محاسبات شاخص‌های مالی، طراحی سایت پلان و نقشه جانمایی و نقشه دقیق فنی و اجرایی)
4 داشتن تأییدیه زیست‌محیطی محل فعالیت از سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور شرایط و مدارک لازم برای دریافت تأییدیه باید در درگاه تخصصی صادرکننده مجوز صریح و دقیق قید شود.
5 گزارش کارشناسی بازدید و تأییدیه شیلات استان و سازمان شیلات ایران
6 داشتن تأییدیه تأمین آب شرایط و مدارک لازم برای دریافت تأییدیه باید در درگاه تخصصی صادرکننده مجوز صریح و دقیق قید شود.
7 داشتن تائید کاربری اراضی شرایط و مدارک لازم برای دریافت تأییدیه باید در درگاه تخصصی صادرکننده مجوز صریح و دقیق قید شود.
8 داشتن تأیید سازمان دامپزشکی جهت رعایت ضوابط بهداشتی شرایط و مدارک لازم برای دریافت تأییدیه باید در درگاه تخصصی صادرکننده مجوز صریح و دقیق قید شود.
9 نقشه UTM زمین
10 احراز مالکیت یا اجاره زمین
11 داشتن تأیید اداره کل راه و شهرسازی
12 انجام آزمایش آب

مدارک لازم برای دریافت مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده


ردیف مدارک
1 تکمیل درخواست بهره‌بردار
2 طرح توجیهی برای ارائه خدمات
3 ارائه گزارش کارشناسی بازدید و تأییدیه شیلات استان و سازمان شیلات ایران
4 نقشه utm محل اجرای طرح
5 تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه زمین
6 ارائه تأییدیه زیست‌محیطی محل فعالیت از سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور
7 تاییدیه امکان تامین آب مورد نیاز از مراجع ذیربط
8 ارائه تأییدیه کاربری اراضی
9 ارائه تأییدیه سازمان دامپزشکی جهت رعایت حریم ضوابط بهداشتی
10 ارائه تأییدیه اداره کل راه و شهرسازی
11 ارائه نتیجه آزمایش آب

استعلامات بین دستگاهی


ردیف استعلام
1 تایید زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست کشور
2 استعلام تامین آب از وزارت نیرو
3 استعلام کاربری اراضی وزارت جهاد کشاورزی – سازمان جهاد کشاورزی
4 استعلام از سازمان دامپزشکی جهت رعایت حریم ضوابط بهداشتی
5 استعلام تأییدیه اداره کل راه و شهرسازی
6 تاییدیه سند مالکیت یا اجاره نامه بنام شخصیت حقیقی یا حقوقی

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب و کار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.


مجوز های پیش نیاز برای دریافت مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده


ردیف مجوز لینک
بدون مورد

زمان لازم برای دریافت مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده از زمان تاييد مدارک


15 روز کاری

مدت اعتبار مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده


12 ماه

هزینه های مجوز تاسیس واحد عرضه ماهیان زنده


ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 ۱۰۰٬۰۰۰ ریال