به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز تاسیس واحد پژوهشی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس واحد پژوهشی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات وفناوري مصوب1383/05/18 مجلس شوراي اسلامي

11446 1383/05/18 جزء 11 بندب ماده 2 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس واحد پژوهشی


عنوان مدرک کد مدرک
تکمیل پرسشنامه اطلاعات 10283
ارائه درخواست کتبی 11224

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز تأسيس و فعاليت واحدهاي پژوهشي غيردولتي )متشکل از اشخاص حقيقي( مصوب 1383/12/21 شوراي گسترش آموزش عالي

10691 1383/12/21 بند ب دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز تاسیس واحد پژوهشیمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز تاسیس واحد پژوهشی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز تاسیس واحد پژوهشی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز تأسيس و فعاليت واحدهاي پژوهشي غيردولتي )متشکل از اشخاص حقيقي( مصوب 1383/12/21 شوراي گسترش آموزش عالي

10691 1383/12/21 بند ب دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس واحد پژوهشی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز تاسیس واحد پژوهشیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز تأسيس و فعاليت واحدهاي پژوهشي غيردولتي )متشکل از اشخاص حقيقي( مصوب 1383/12/21 شوراي گسترش آموزش عالي

10691 1383/12/21 بند ب دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تاسیس واحد پژوهشی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس واحد پژوهشیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز تأسيس و فعاليت واحدهاي پژوهشي غيردولتي )متشکل از اشخاص حقيقي( مصوب 1383/12/21 شوراي گسترش آموزش عالي

10691 1383/12/21 ماده 11 دانلود