به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه مجوز تاسیس چاپخانه نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز تاسیس چاپخانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

634 1365/12/12 بند 16 ماده 2

آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها

1429 1371/09/01
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی 1011/6
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی 1001452
معرفی نامه از مدیر مسئول 13991399

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها

1429 1371/09/01 ماده 5
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

تأییدیه بهداشت

139913992 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اداره کل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 14 irprint.farhang.gov.ir

تأئیدیه اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

139913991 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 14 irprint.farhang.gov.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها

1429 1371/09/01 ماده 10
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز تاسیس چاپخانه صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز تاسیس چاپخانه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تاسیس چاپخانه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز تاسیس چاپخانه


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها

1429 1371/09/01 ماده 8
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز