به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه مجوز تاسیس چاپخانه نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز تاسیس چاپخانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

6341365/12/12بند 16 ماده 2

آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها

14291371/09/01
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی1011/6
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی1001452
معرفی نامه از مدیر مسئول13991399

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها

14291371/09/01ماده 5
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت

تأییدیه بهداشت

139913992وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اداره کل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی14irprint.farhang.gov.ir

تأئیدیه اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

139913991وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی14irprint.farhang.gov.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها

14291371/09/01ماده 10
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز تاسیس چاپخانه صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز تاسیس چاپخانه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تاسیس چاپخانه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز تاسیس چاپخانه


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها

14291371/09/01ماده 8
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز