به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص نحوه دریاقت مجوز تبلیغات دارویی اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز تبلیغات دارویی







مشخصات مجوز





مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تبلیغات دارویی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

11865 1383/08/16 بند ب ماده 3 دانلود
فرآیند صدور مجوز




دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تبلیغات دارویی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر گواهی ثبت نمایندگی وزارت صنعت، معدن و تجارت 10649
تکمیل فرم درخواست 10756
پروانه بهره برداری یا جواز کسب معتبر و مرتبط 11054
معرفی نامه نماینده هیات موسس 11316
آگهی تاسیس و آخرین تغییرات موسسه در روزنامه رسمی 11841
مدارک ثبت نام تجاری 12242
اصل پروانه ساخت معتبر محصول یا محصولات مورد نظر 12254
پروانه بهداشتی ورود معتبر (کد irc 16 رقمی) 12589
گواهی ثبت برند/ گواهی نامه ثبت علامت 12636
تصویر نامه نمایندگی شرکت مبدأ 13212

دانلود


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی

11866 1399/06/13 7 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی 10005 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 http://www.sabteahval.ir
استعلام بهداشتی دارویی غذایی و تجهیزات پزشکی از سازمان غذا دارو وزارت بهداشت 10210 سازمان غذا و دارو – اداره کل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی 30 http://behdasht.gov.ir
آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور جهت جهت اطمینان از مجوزهای قانونی فعالیت و فعال بودن واحد تولیدی 10008 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 0 http://www.rrk.ir
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی

11866 1399/06/13 ۷ دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز



مدت زمان صدور مجوز

روز



عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

11865 1383/08/16 تبصره بند ب ماده 3 دانلود
مدت اعتبار مجوز



عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی

11866 1399/06/13 26 دانلود
هزینه صدور مجوز تبلیغات دارویی


عنوان هزینه مبلغ

 کارشناسی درخواست صدور مجوز تبلیغات کالاهای سلامت محور

12000000 ریال

 صدور مجوز تبلیغات کالاهای سلامت محور در کلیه رسانه ها و فضای مجازی به جز دیداری و شنیداری

56000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی

11866 1399/06/13 37 دانلود
نمونه مجوز تبلیغات دارویی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز تبلیغات دارویی


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز تبلیغات دارویی



دانلود


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی

11866 1399/06/13 11,12,21 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز تبلیغات دارویی



مدت زمان تمدید مجوز

روز



عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

11865 1383/08/16 تبصره بند ب ماده 3 دانلود
مدت اعتبار مجوز



هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
کارشناسی درخواست صدور مجوز تبلیغات کالاهای سلامت محور 12000000 ریال
صدور مجوز تبلیغات کالاهای سلامت محور در کلیه رسانه ها و فضای مجازی به جز دیداری و شنیداری 56000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی

11866 1399/06/13 37,20 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز تبلیغات دارویی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز





ضوابط خاص اصلاح مجوز



مدت زمان اصلاح مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه اصلاح مجوز


فرآیند ابطال مجوز تبلیغات دارویی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی

11866 1399/06/13 ماده 21 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تبلیغات دارویی



فایلی وجود ندارد