به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز ترخیص تجهیزات ارتباطی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

 

مرجع صدور مجوز ترخیص تجهیزات ارتباطیمشخصات


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ترخيص تجهيزات ارتباطی و فناوری اطلاعات

10010 1390/05/11 ماده 5 بند 2 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)

10029 1361/11/13 مواد 13، 14، 15 و 16 دانلود

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10034 1386/08/06 ماده 3 بند 3-4 دانلود

قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)

10037 1345/11/25 ماده 6 دانلود

آیین نامه تایید نمونه تجهيزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، مصوبه جلسه شماره ۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10051 1387/09/10 بند 5 ماده 1 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر فاکتور 10021
تصویر بارنامه 10022
تصویر قبض انبار 10026
درخواست متقاضی 10030
تصویر اظهارنامه گمرکی 10034
معرفی نامه 10068
ارائه تعهد نامه شرکت 10623
تصویر گواهی مبدأ 11945
تصویر فهرست بسته بندی 11946
تصویر ترخیصیه 11949
تصویر کاتالوگ فنی تجهیزات 11950
تصویر تاییدیه ثبت سفارش و پیش فاکتور دارای مهر سازمان برای کالاهای گروه اول و گروه دوم 11951

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ترخيص تجهيزات ارتباطی و فناوری اطلاعات

10010 1390/05/11 ماده 5 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)

10037 1345/11/25 ماده 1 و 6 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تایید نمونه تجهيزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، مصوبه جلسه شماره ۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10051 1387/09/10 بند 5 ماده 1 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)

11138 1395/11/26 ردیف 28 دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز ترخیص تجهیزات ارتباطی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوز ترخیص تجهیزات ارتباطیمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030

فایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد