5/5 - (2 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز ترخیص شیرخشک رژیمی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت این پروانه ساختو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز ترخیص شیرخشک رژیمیمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ترخیص شیرخشک رژیمی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی

440 1334/03/29 فصل 4 بند 4
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر فاکتور 10021
گواهی مبدأ 100249
ارائه Packing List 100629
درخواست کتبی در سربرگ شرکت واردکننده به امضا مدیرعامل و مسئول فنی 100641
اصل برگ آنالیز محصول 100643
نسخه مجوز ورود 100645

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

435 1387/11/17 ماده 23

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی

440 1334/03/29 فصل 4بند4
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز ترخیص شیرخشک رژیمیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

722 1380/12/08 ماده 24

تصویبنامه در خصوص تعیین تعرفه هاي موضوع ماده 24

1512 1391/01/30 بند الف ردیف 11
نمونه مجوز ترخیص شیرخشک رژیمی صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز ترخیص شیرخشک رژیمی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ترخیص شیرخشک رژیمی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز ترخیص شیرخشک رژیمی
فرآیند ابطال مجوز ترخیص شیرخشک رژیمی


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز ترخیص شیرخشک رژیمی