5/5 - (1 امتیاز)

 

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه صدور مجوز ترخیص منابع پرتوی ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز ) اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای صدور ، تمدید و ابطال این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز ترخیص منابع پرتویمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ترخیص منابع پرتوی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حفاظت در برابر اشعه

573 1368/01/20 3
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ترخیص منابع پرتوی 

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط دریافت مجوزهای موردی(ورود، ترخیص و واگذاری منابع پرتو)

183 1393/11/12 بند 6 و 7
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط دریافت مجوزهای موردی(ورود، ترخیص و واگذاری منابع پرتو)

183 1393/11/12 بند 6 و 7
مدت زمان صدور مجوز ترخیص منابع پرتوی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز

1473 1384/07/23 جدول استاندارد صفحه7
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز ترخیص منابع پرتوی


عنوان هزینه مبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی 2000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

791 1396/12/20 جدول شماره 16 ردیف43
نمونه مجوز ترخیص منابع پرتوی صادر شده

فرآیند تمدید مجوز ترخیص منابع پرتوی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز ترخیص منابع پرتوی
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز ترخیص منابع پرتوی

روز
مدت اعتبار مجوز ترخیص منابع پرتوی

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ترخیص منابع پرتوی‌


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز ترخیص منابع پرتوی
ضوابط خاص اصلاح مجوز ترخیص منابع پرتویمدت زمان اصلاح مجوز ترخیص منابع پرتوی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز ترخیص منابع پرتوی
فرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ترخیص منابع پرتوی ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز )