به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص مجوز اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

پته گمرک یا پته مسافری و تجاری سندی است که در حال حاضر برای کالاهای وارداتی کمتر از 1000 دلار برای اشخاص عادی و تا 2000 دلار برای شرکت‌های تولیدی امکان ترخیص کالا بدون کارت بازرگانی انجام می‌پذیرد.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ترخیص کالا با پته گمرکی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 38 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 ماده 39 دانلود

قانون امور گمرکی

10305 1390/09/16 بند ب ماده 40 دانلود

قانون امور گمرکی

10305 1390/09/16 بندهای الف-ح-خ-د-ص و ع ماده 119 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ترخیص کالا با پته گمرکی


عنوان مدرک کد مدرک
اصل قبض انبار 11905
درخواست صاحب سند 13132

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 38 دانلود

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی

11858 1399/05/21 3 فایلی وجود ندارد
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلامات برای گواهی تائید سلامت می باشد. 10098 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو 30 fda.gov.ir
استعلام بهداشتی دارویی غذایی و تجهیزات پزشکی از سازمان غذا دارو وزارت بهداشت 10210 سازمان غذا و دارو – اداره کل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی 30 http://behdasht.gov.ir
استاندارد 10218 سازمان ملی استاندارد ایران – اداره کل استاندارد 0 www.isiri.gov.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 38 دانلود

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی

11858 1399/05/21 3 فایلی وجود ندارد
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 38 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز ترخیص کالا با پته گمرکی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 38 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی

11858 1399/05/21 3 فایلی وجود ندارد
هزینه صدور مجوز ترخیص کالا با پته گمرکی
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز ترخیص کالا با پته گمرکی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز ترخیص کالا با پته گمرکیفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز ترخیص کالا با پته گمرکیهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ترخیص کالا با پته گمرکی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز ترخیص کالا با پته گمرکیفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز ترخیص کالا با پته گمرکی
فرآیند ابطال مجوز ترخیص کالا با پته گمرکی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی

11858 1399/05/21 2 فایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی

11858 1399/05/21 2 فایلی وجود ندارد