به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز ترک تشریفات مناقصه را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون برگزاری مناقصات

12157 1383/01/25 27-28 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه


عنوان مدرک کد مدرک
ابلاغیه تخصیص اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 10405
گزارش توجیهی 11301
ارائه نقشه های ساختمانی مهر و امضاء شده 12139
اصل و تصویر مصدق گواهینامه صلاحیت پیمانکاری 12750
درخواست 13022

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون برگزاری مناقصات

12157 1383/01/25 27-28 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز ترک تشریفات مناقصه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز ترک تشریفات مناقصهفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ترک تشریفات مناقصه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز ترک تشریفات مناقصهفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز ترک تشریفات مناقصه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز ترک تشریفات مناقصهفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز