1/5 - (1 امتیاز)

مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ هااطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 ماده 1 و 2  دانلود

دستورالعمل اصلاحی تعیین مصادیق و ضوابط فعالیتهای موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

12188 1399/10/29 بند و دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
نقشه utm محل اجرای طرح 11938
سایت پلان و طرح توجیهی 12010
مدرک دال بر مالکیت زمین 13065

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 ماده2  دانلود

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10807 1386/04/19 ماده 3 دانلود

دستوالعمل نحوه و چگونگی دریافت تقاضا ، تشکیل و تکمیل پرونده ، بررسی کارشناسی طرح درکمیسیون تبصره 1ماده 1،نگهداری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم

11514 1386/08/08 بند الف دانلود

بخشنامه فرمهاي مورد عمل دبير خانه كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (موضوع ابلاغيه هاي شماره 28200/020 مورخ8/8/86 و 30523/020مورخ26/8/86 وزارتي )

11745 1386/11/03 فرم های موجود دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
رعایت ضوابط استقرار محیط زیست 10429 سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست 15 https://doe.ir ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
استعلام اطلاعات جغرافیایی 10430 وزارت راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی 30 www.mrud.ir تعیین موقعیت عرصه محل اجرای طرح نسبت به محدوده و حریم شهر و رعایت ضوابط طرح های کالبدی، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وضعیت مالکیت اراضی (ملی/ مستثنیات، وضعیت واگذاری) 10393 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 0 www.frw.ir تعیین نوع مالکیت اراضی- آیا تمام زمین داخل مستثنیات اشخاص واقع شده یا بخشی از آن در اراضی ملی قرار گرفته؟
استعلام موقعیت عرصه محل اجرای طرح 10431 بنیاد مسكن انقلاب اسلامی – بنیادهای مسكن انقلاب اسلامی 30 www.bonyadmaskan.ir تعیین موقعیت عرصه محل اجرای طرح نسبت به محدوده طرح هادی مصوب روستایی- در صورتیکه روستا طرح هادی مصوب دارد؛ چه مقدار از زمین داخل طرح هادی مصوب واقع است؟ در صورتیکه روستا طرح هادی ندارد؛ چه مقدار از زمین داخل محدوده روستا قرار گرفته است؟
حریم میادین و خطوط انتقال گاز 10400 شرکت ملی گاز ایران – شرکت های گاز استانی 0 www.nijc.ir تأمین خدمات و رعایت حرائم قانونی
استعلام از سازمان میراث فرهنگی جهت حریم ابنیه های تاریخی 10143 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور – اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 15 http://www.mcth.ir آیا حریم آثار باستانی و میراث فرهنگی و سایر نقاط حساس رعایت شده است؟
استعلام امکان تامین منابع آب مورد نیاز و اعلام حرائم قانونی 10163 شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران – شرکت سهامی آب منطقه ای 15 www.moe.gov.ir تامین آب و اعلام حرائم قانونی
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال 10079 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir احراز هویت الکترونیکی

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 ماده7  دانلود

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10807 1386/04/19 ماده 3 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 ماده 7  دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 ماده 7  دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 تبصره 1 ماده 1  دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10807 1386/04/19 ماده 4 دانلود
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 تبصره 1 و 2  دانلود

دستورالعمل اصلاحی تعیین مصادیق و ضوابط فعالیتهای موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

12188 1399/10/29 بند و دانلود
نمونه مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوزشرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده 10365
تمدیدیه های موافقت اصولی طرح 11476
نقشه utm محل اجرای طرح 11938


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستوالعمل نحوه و چگونگی دریافت تقاضا ، تشکیل و تکمیل پرونده ، بررسی کارشناسی طرح درکمیسیون تبصره 1ماده 1،نگهداری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم

11514 1386/08/08 بند الف دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 تبصره یک اصلاحی دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 تبصره 1 ماده 1 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 ماده 2 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ هاشرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 تبصره 7 الحاقی دانلود

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10807 1386/04/19 ماده 5 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده 10365


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 تبصره 4 الحاقی دانلود

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10807 1386/04/19 ماده 5 دانلود