2.7/5 - (3 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز تولید بذر و نهال را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تولید بذر و نهال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

11820 1382/04/01 بند ب ماده 6 قانون دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تولید بذر و نهال


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224
ارائه قرارداد همکاری معتبر، فی مابین متقاضی و مدیر و کارشناس (ان) فنی طبق فرمت موسسه 11666
اصل طرح اجرائی احداث نهالستان 11675
منشور تعهدات اشخاص حقیقی/حقوقی 11678
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر پنبه 12551
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر چغندر قند 12552
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر دانه های روغنی 12553
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر ذرت 12554
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر سیب زمینی و مینی تیوبر 12555
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر گیاهان دارویی 12556
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر برنج 12557
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر سبزی و صیفی و حبوبات 12558
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر گندم و جو 12559
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر گیاهان علوفه ای 12560
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر کینوا 12561
مدارک صدور و تمدید مجوز احداث باغ مادری 12562
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید اسپان قارچ خوراکی 12563
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید نشاء مکانیزه 12564
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید نهال از طریق کشت بافت 12565
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید نهال در فضای باز 12566
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید نهال در فضای بسته 12567
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید نهال گواهی شده در فضای باز 12568
مصادیق انحرافات منجر به تعلیق یا لغو مجوز تولید بذر و محرومیت های پیش بینی شده 12672
فرم چهاربرگی کمیته فنی نهال 12673

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

10078 1386/11/15 بخش دوم-ماده 3 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

10078 1386/11/15 بخش دوم-ماده 4 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

10078 1386/11/15 بخش دوم-ماده 8 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه تعرفه صدور مجوز تولید بذر و نهال برای سال 1398 1363000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

11820 1382/04/01 بند ج ماده 6 دانلود
نمونه مجوز تولید بذر و نهال صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز تولید بذر و نهال


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر پنبه 12551
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر چغندر قند 12552
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر دانه های روغنی 12553
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر ذرت 12554
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر سیب زمینی و مینی تیوبر 12555
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر گیاهان دارویی 12556
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر برنج 12557
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر سبزی و صیفی و حبوبات 12558
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر گندم و جو 12559
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر گیاهان علوفه ای 12560
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید بذر کینوا 12561
مدارک صدور و تمدید مجوز احداث باغ مادری 12562
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید اسپان قارچ خوراکی 12563
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید نشاء مکانیزه 12564
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید نهال از طریق کشت بافت 12565
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید نهال در فضای باز 12566
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید نهال در فضای بسته 12567
مدارک صدور و تمدید مجوز تولید نهال گواهی شده در فضای باز 12568

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

10078 1386/11/15 بخش دوم-ماده 3 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز تولید بذر و نهالمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

10078 1386/11/15 بخش دوم-ماده 4 دانلود
مدت اعتبار مجوز تولید بذر و نهالهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه تعرفه صدور مجوز تولید بذر و نهال برای سال 1398 1363000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

11820 1382/04/01 بند ج- ماده 6 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز تولید بذر و نهال


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوز تولید بذر و نهالمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز تولید بذر و نهالهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز تولید بذر و نهال


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تولید بذر و نهال


عنوان مدرک کد مدرک
مصادیق انحرافات منجر به تعلیق یا لغو مجوز تولید بذر و محرومیت های پیش بینی شده 12672

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

10078 1386/11/15 بخش دوم- ماده 14 دانلود

قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

11820 1382/04/01 بند ب ماده 6 دانلود