به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص نحوه دریافت مجوز تولید دستگاه نقش تمبر اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این تاییدیه از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوز تولید دستگاه نقش تمبرمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تولید دستگاه نقش تمبر
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی استفاده از ماشین نقش تمبر

10007 1384/05/10 ماده 4 دانلود

قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

10009 1366/08/03 ماده 9  دانلود

قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

10009 1366/08/03 ماده 4 بند 6 دانلود

قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران 61021 مورخ 1395/5/23

10945 1395/05/23 ماده 5 بند 7 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تولید دستگاه نقش تمبر


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر اساسنامه 10012
تصویر تعهد نامه محضری 10035
بروشور یا کاتالوگ 10041

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی استفاده از ماشین نقش تمبر

10007 1384/05/10 ماده 3 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
گواهی تابعیت ایرانی 10461 استانداری – امور اتباع و مهاجرین خارجی 0 http://www.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز تولید دستگاه نقش تمبرمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه جلسه يازدهم هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در خصوص عناوين و سقف زماني صدور مجوزهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

11391 1395/11/25 بند ج دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز تولید دستگاه نقش تمبر


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
بروشور یا کاتالوگ 10041

فایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز تولید دستگاه نقش تمبر


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز تولید دستگاه نقش تمبر


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی استفاده از ماشین نقش تمبر

10007 1384/05/10 ماده 9 و 10
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد