2.5/5 - (4 امتیاز)

مجوز تولید کمپوست پرورش قارچ


در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت صدور مجوز تولید کمپوست پرورش قارچ نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت صدور و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مجوز تولید کمپوست پرورش قارچ مجوزی است که پس از اتمام عملیات ساخت و احداث و نصب تجهیزات مطابق با طرح و تأیید اولیه، جهت آغاز فعالیت در تولید بستر رویش (کمپوست کشت شده) قارچ خوراکی در زمین مورد تأیید صادر می شود.

 

مرجع صدور مجوز تولید کمپوست پرورش قارچمشخصات مجوز تولید کمپوست پرورش قارچ


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تولید کمپوست پرورش قارچ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ خوراکی

1338 1394/06/10 ماده 1
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تولید کمپوست پرورش قارچ


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر سند مالکیت 10005
عکس پرسنلی 10007
طرح توجیهی 100272
فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس 100774
نقشه UTM زمین (محل) پیشنهادی برای تاسیس واحد/ مرکز مورد تقاضا 1009122
تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه شرکت؛ 10011703
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و و اعضای هیئت مدیره؛ 10011999


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ خوراکی

1338 1394/06/10 ماده 2
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

تامین آب

10097 وزارت نیرو – معاونت آب و آبفا 15 http://www.moe.gov.ir

تامین برق

10130 شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر – شرکت سهامی برق منطقه‌ای 15 http://www.moe.gov.ir

تامین انشعاب گاز

10183 شرکت ملی گاز ایران – شرکت های گاز استانی 30 www.nigc.ir

تامین سوخت گازوئیل

10200 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران – شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی 15 www.niordc.ir

استعلام اداره کل محیط زیست استان و یا شهرستان

10152 سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست 15 www.doe.ir

استعلام از واحد های استانی و یا شهرستانی سازمان نظام دامپزشکی

10153 سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران – شورای نظام دامپزشکی 30 www.iranvc.ir

مدیریت امور اراضی استان و یا شهرستان

10161 سازمان امور اراضی کشور – مدیریت امور اراضی 15 www.laoi.ir

حریم راه و شهرسازی

10203 وزارت راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی 15 https://www.mrud.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ خوراکی

1338 1394/06/10 ماده 2
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز تولید کمپوست پرورش قارچ


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ خوراکی

1338 1394/06/10 ماده3
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ خوراکی

1338 1394/06/10 ماده 4 بند7
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ خوراکی

1338 1394/06/10 صفحه 15
هزینه صدور مجوز تولید کمپوست پرورش قارچ
فرآیند تمدید مجوز تولید کمپوست پرورش قارچ


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز تولید کمپوست پرورش قارچ


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده 100381
تکمیل فرم درخواست 100753

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ خوراکی

1338 1394/06/10 دستورالعمل
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ خوراکی

1338 1394/06/10 دستورالعمل
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز تولید کمپوست پرورش قارچ
فرآیند اصلاح مجوز تولید کمپوست پرورش قارچ


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز تولید کمپوست پرورش قارچ
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز تولید کمپوست پرورش قارچ

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز تولید کمپوست پرورش قارچ
فرآیند ابطال مجوز تولید کمپوست پرورش قارچ


شرایط قابلیت ابطال مجوز تولید کمپوست پرورش قارچ


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ خوراکی

1338 1394/06/10 دستورالعمل
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش نظارتی 1000/21
آراء و احکام قطعی هياتهاي انتظامي و مراجع ذیصلاح قضائی 1001/21
ارائه درخواست کتبی 11205

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ خوراکی

1338 1394/06/10 دستورالعمل