به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز ثبت شرکت بیمه در مناطق آزاد

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت است به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت مجوز تاسیس موسسات آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوز :مشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس موسسه بیمه در مناطق آزاد
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مقررات تاسیس موسسه بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

312 1379/06/02 5
فرآیند صدور مجوز تاسیس موسسه بیمه در مناطق آزاد
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس موسسه بیمه در مناطق آزاد


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر اساسنامه 10012
درخواست متقاضی 10030
پرسشنامه 100681
فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس 100774
برنامه جامع عملیاتی 100812

     


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
مقررات تأسیس و فعالیت شرکت های بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران 1213 1379/06/02 مواد 5 و 6
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
مقررات ثبت شرکت بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران 1213 1379/06/02 ماده 2
ضوابط خاص صدور مجوز ثبت شرکت بیمه در مناطق آزاد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

312 1379/06/02 ماده 2
مدت زمان صدور مجوز ثبت شرکت بیمه در مناطق آزاد

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

1233 1395/11/26 بند 4 عناوین
مدت اعتبار مجوز ثبت شرکت بیمه در مناطق آزاد

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مقررات ثبت شرکت بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

1213 1379/06/02 ماده 6
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز تاسیس موسسه بیمه در مناطق آزاد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز ثبت شرکت بیمه در مناطق آزاد
ضوابط خاص تمدید مجوز ثبت شرکت بیمه در مناطق آزادمدت زمان تمدید مجوز تاسیس موسسه بیمه در مناطق آزاد

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ثبت شرکت بیمه در مناطق آزاد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز ثبت شرکت بیمه در مناطق آزاد
ضوابط خاص اصلاح مجوز ثبت شرکت بیمه در مناطق آزادمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز ثبت شرکت بیمه در مناطق آزاد

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز ثبت شرکت بیمه در مناطق آزاد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ثبت شرکت بیمه در مناطق آزاد