مرجع صدور مجوز ثبت شرکت خدمات فرودگاهی هندلینگمشخصات مجوز ثبت شرکت خدمات فرودگاهی هندلینگ


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون هواپیمایی کشوری 707 1328/05/01 ماده 15 دانلود فایل
آیین نامه احداث ، توسعه ، بهره برداري و مدیریت فرودگاه هاي غیر نظامی 710 1392/01/18 ماده 8 دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز ثبت شرکت خدمات فرودگاهی هندلینگ

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت شرکت خدمات فرودگاهی هندلینگ


عنوان مدرک
سابقه فعالیت
ارائه درخواست کتبی
ارائه طرح توجیهی و فنی
گواهی دوره های آموزشی
تصویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه
تصویر برابر اصل شده کارت ملی
اصل گواهی عدم اعتیاد
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی
تصویر برابر اصل اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت در سهامداران و هیئت مدیره
دانلود فایل


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی 705 1394/06/01 پیوست شماره 1 دانلود فایل
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال 10020 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir
استعلام وزارت اطلاعات 10089 وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات 0 http://www.vaja.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز ثبت شرکت خدمات فرودگاهی هندلینگ


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
مقررات خدمات فرودگاهی 1355 1396/08/30 بند 4-1 دانلود فایل
مدت زمان صدور مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی 705 1394/06/01 بند 4-6-9 دانلود فایل
هزینه صدور مجوز