در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز ثبت شرکت خدمات هوانوردی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت شرکت خدمات هوانوردی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون هواپیمایی کشوری 707 1328/05/01 15 دانلود فایل
دستور العمل بررسی فنی صدور مجوز ارایه خدمات مخابرات هوانوردی 712 1388/12/01 همه موارد دانلود فایل
دستور العمل فنی و عملیاتی مجوز شرکت های خدمات مراقبت پرواز 713 1389/07/01 همه موارد دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت شرکت خدمات هوانوردی


عنوان مدرک
تصویر کارت ملی
تصویر شناسنامه
تصویر کارت نظام وظیفه
تصویر مدرک تحصیلی
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
تصویر گواهی عدم اعتیاد
تابعیت ایرانی
طرح توجیهی
سابقه فعالیت
موافقت اصولی
رزومه
تکمیل فرم درخواست
  دانلوددانلوددانلود


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی 705 1394/06/01 درخواست متقاضی دانلود فایل
دستور العمل بررسی فنی صدور مجوز ارایه خدمات مخابرات هوانوردی 712 1388/12/01 رزومه مرتبط دانلود فایل
دستور العمل فنی و عملیاتی مجوز شرکت های خدمات مراقبت پرواز 713 1389/07/01 رزومه مرتبط دانلود فایل
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی 705 1394/06/01 بند 4-6-9 دانلود فایل
هزینه صدور مجوز