3.3/5 - (3 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت صدور نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز ثبت شرکت لیزینگمشخصات مجوز


شرایط لازم برای صدور مجوز ثبت شرکت لیزینگ

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 داشتن اجازه نامه اولیه شرکت لیزینگ (واسپاری)
2 ارائه تاییدیه فهرست پذیره‌نویسان از سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکتهای سهامی عام
3 داشتن تاییدیه اداره مبارزه با پولشویی درخصوص منشأ سرمایه و آورده نقدی پذیره نویسان (شرکت های واسپاری (سهامی عام))
4 ارائه تاییدیه نهایی محل فعالیت پیشنهادی شرکت از پلیس ناجا

مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت شرکت لیزینگ

ردیف مدارک توضیحات
1 مستندات منشأ تامین سرمایه (منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول, سود سهام, ارث و …)
2 تاییدیه فهرست پذیره‌نویسان از سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکتهای سهامی عام
3 تاییدیه نهایی محل فعالیت پیشنهادی شرکت از پلیس ناجا

استعلامات بین دستگاهی جهت صدور مجوز ثبت شرکت لیزینگ

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تأییدیه صلاحیت انتظامی و ترافیکی فراجا / پلیس اطلاعات درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
2 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
3 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
6 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز ثبت شرکت لیزینگ است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده مجوز ثبت شرکت لیزینگ، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.

مجوز های پیش نیاز جهت صدور مجوز ثبت شرکت لیزینگ

ردیف مجوز لینک
1 موافقت اولیه تأسیس شرکت لیزینگ (واسپاری)

زمان لازم برای صدور مجوز ثبت شرکت لیزینگ از زمان تاييد مدارک

 90 روز کاری

مدت اعتبار مجوز ثبت شرکت لیزینگ

6 ماه (30 روز تکمیل مدارک)

هزینه صدور مجوز ثبت شرکت لیزینگ

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 ۱۰۰٬۰۰۰ ریال بدون هزینه

شرایط لازم برای تمدید مجوز ثبت شرکت لیزینگ سهامی عام

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
2 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
3 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
4 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
5 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساسنامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.

استعلامات بین دستگاهی جهت تمدید مجوز ثبت شرکت لیزینگ سهامی عام

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای اصلاح مجوز ثبت شرکت لیزینگ

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تأییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا
2 تأییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
3 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
4 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
5 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
6 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
7 تأییدیه آدرس و کد پستی
8 تأییدیه آدرس و کد پستی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
9 تغییر در مدیران و صاحبان امضای مجاز
10 تغییر در مفاد اساسنامه
11 کاهش سرمایه
12 تغییر در ترکیب یا میزان سهامداری
13 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
14 تغییر نام و عنوان
15 تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
16 رعایت الزامات صلاحیت انتظامی و ترافیکی اماکن عمومی : و قبول تعهد نامه، برابر با موارد مندرج در صدور مجوز در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
17 تأمین یا افزایش سرمایه : تغییر میزان سرمایه
18 احراز شفاف بودن و منشاء آورده نقدی : تأییدیه اداره مبارزه با پولشویی
19 احراز نشانی و موقعیت مکانی
20 احراز نشانی و موقعیت مکانی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی

مدارک لازم برای اصلاح مجوز ثبت شرکت لیزینگ

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.
2 تأییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا
3 تأییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
4 ارائه تأییدیه فهرست پذیره‌نویسان : برای شرکتهای سهامی عام
5 ارائه مستندات مربوط به منشأ تأمین سرمایه : منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول, سود سهام, ارث و …

استعلامات بین دستگاهی جهت اصلاح مجوز ثبت شرکت لیزینگ

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تأییدیه صلاحیت انتظامی و ترافیکی فراجا / پلیس اطلاعات درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
2 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
3 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
6 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
7 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
8 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای تعلیق مجوز ثبت شرکت لیزینگ

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدول از یکی شرایط مصرح در کاربرگ به تشخیص دستگاه نظارت پسینی تا زمان رفع ایراد
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : مصوبه موردی مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هیات دولت
3 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی

شرایط لازم برای ابطال مجوز ثبت شرکت لیزینگ

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : اظهار نادرست درباره داشتن شروط مجوز ثبت شرکت لیزینگ
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : با گذشتن مهلت دو ماهه و عدم اقدام لازم از سوی موسسین برای ایفای تعهداتشان، در مواردی که بانک مرکزی تشخیص دهد موسسین تعهدات لازم را انجام نداده اند یا قادر به انجام تعهدات لازم یا تاسیس و راه اندازی شرکت لیزینگ نیستند یا اطلاعات ناقص ارائه نموده اند
3 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : در صورت انقضای مدت اعتبار اجازه نامه تاسیس(شش ماه)
4 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : در صورت لغو موافقت اصولی، اجازه نامه اولیه، اجازه نامه تاسیس و یا فعالیت شرکت لیزینگ (واسپاری) خاطی
5 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : در صورتی که شرکت لیزینگ پس از ثبت و تاسیس حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ ثبت نسبت به اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام ننماید و یا موجبات اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی را فراهم نسازد
6 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی
7 از دست دادن هریک از شرایط لازم برای صدور مجوز ثبت شرکت لیزینگ

مدارک لازم برای ابطال مجوز ثبت شرکت لیزینگ

ردیف مدارک توضیحات
1 تأییدیه و اخذ مصوبه کمیسیون : تصویب لغو موافقت اصولی، اجازه نامه اولیه، اجازه نامه تاسیس و یا فعالیت شرکت لیزینگ (واسپاری) خاطی در کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی