در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت صدور نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز ثبت شرکت لیزینگمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت شرکت لیزینگ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) 308 1389/10/15 96 دانلود فایل
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی 122 1383/10/22 1 دانلود فایل
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری) 1024 1395/10/14 2 دانلود فایل
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 1001208 1395/11/10 21 دانلود فایل
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1279 1395/12/14 14 دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت شرکت لیزینگ


عنوان مدرک
فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس
گواهی مسدودی سرمایه

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری) 1024 1395/10/14 17 دانلود فایل
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
استعلام تکمیل فرآیند پذیره نویسی و فهرست پذیره نویسان موسسات اعتباری 10117 سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار اوراق بهادار سرمایه‌ای 0 www.seo.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری) 1024 1395/10/14 17 دانلود فایل
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری) 1024 1395/10/14 17 دانلود فایل
ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز ثبت شرکت لیزینگ

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری) 1024 1395/10/14 17 دانلود فایل
هزینه صدور مجوز