5/5 - (1 امتیاز)

مجوز ثبت صورتجلسه هیات مدیره شرکت بیمه

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز ثبت صورتجلسه هیات مدیره شرکت بیمه را به طور کامل به شما عزیزان توضیح دهیم. از آنجا که ثبت شرکت بیمه ، با مجوز بیمه مرکزی ایران صورت می گیرد، تمامی فعالیت های آن نیز تحت نظارت بیمه مرکزی خواهد بود. بنابراین ثبت تغییرات شرکت بیمه موکول به دریافت موافقت نامه بیمه مرکزی ایران خواهد بود.

در این مطلب به قوانین و مدارک لازم برای دریافت این مجوز از شرکت بیمه مرکزی ایران می پردازیم تا اداره ثبت شرکت ها تغییرات اعمال شده در شرکت بیمه مورد نظر را تایید نماید.

صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت صورتجلسه هیات مدیره شرکت بیمه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه شماره 90

485 1394/03/26 ماده 4

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

1214 1350/03/30 ماده 37
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک

صورتجلسه هیات مدیره

100060

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه شماره 90

485 1394/03/26 ماده 4

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

1214 1350/03/30 ماده 37
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تاسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه گرى

309 1350/03/29 ماده 37

آیین نامه شماره 90

485 1394/03/26 ماده 4
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

1233 1395/11/26 بند 35 عناوین
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز ثبت صورتجلسه هیات مدیره شرکت بیمه
نمونه مجوز صادر شده


فرآیند تمدید مجوز ثبت صورتجلسه هیات مدیره شرکت بیمه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ثبت صورتجلسه هیات مدیره شرکت بیمه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
 

فرآیند ابطال مجوز ثبت صورتجلسه هیات مدیره شرکت بیمه


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز