به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز ثبت موسسه بیمه

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوزو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز ثبت موسسهمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت موسسه بیمه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

286 1380/06/06 مواد 2 و 18

قانون تاسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه گرى

309 1350/03/29 18 و 38
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر اساسنامه 10012
دارا بودن حسن شهرت و رعایت اخلاق حرفه ای در حوزه فعالیتهای مرتبط با فن آوری اطلاعات 100802
برنامه جامع عملیاتی 100812
ميزان سرمايه مؤسسه 100835
صورت كامل اسامى شركا و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يك از آنها 100836
ميزان سهام نقدى و غيرنقدى و نحوه پرداخت آنها 100837


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

286 1380/06/06 ماده 7، 11 تا 18

قانون تاسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه گرى

309 1350/03/29 38 قانون
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

286 1380/06/06 بندث ماده 1

ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

286 1380/06/06 ماده 15

ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

286 1380/06/06 ماده 18
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

1233 1395/11/26 بند 7 عناوین
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده


فرآیند تمدید مجوز ثبت موسسه بیمه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ثبت موسسه بیمه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز ثبت موسسه بیمه


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تاسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه گرى

309 1350/03/29 مواد 40 و 41
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ثبت موسسه بیمه


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش کارشناس 100557

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تاسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه گرى

309 1350/03/29 مواد 40 و 41