5/5 - (1 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز ثبت موسسه حسابرسی است به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوز ثبت موسسه حسابرسیمشخصات مجوز ثبت موسسه حسابرسی


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت موسسه حسابرسی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

924 1386/05/08 ماده 10
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت موسسه حسابرسیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

924 1386/05/08 مواد 2 و 4  
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

تاییدیه عدم سابقه تخلفاتی و تنبیه‌های انضباطی

10205 جامعه حسابداران رسمی ایران – جامعه حسابداران رسمی 0 http://www.iacpa.ir

تاییدیه احراز شرایط عضویت در جامعه در زمان تقاضای پذیرش

10199 جامعه حسابداران رسمی ایران – جامعه حسابداران رسمی 0 http://www.iacpa.ir

تاییدیه امتیاز موسسه حسابرسی از لحاظ کنترل کیفیت در سطح موسسه و در سطح کار حسابرسی و ترکیب کارکنان

10201 جامعه حسابداران رسمی ایران – جامعه حسابداران رسمی 0 http://www.iacpa.ir

تاییدیه در خصوص سیستم کنترل داخلی مطلوب موسسه

10202 جامعه حسابداران رسمی ایران – جامعه حسابداران رسمی 0 http://www.iacpa.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

924 1386/05/08 ماده 2  
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

924 1386/05/08 کل  
مدت زمان صدور مجوز ثبت موسسه حسابرسی

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

924 1386/05/08 کل  
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده
 
فرآیند تمدید مجوز ثبت موسسه حسابرسی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوز ثبت موسسه حسابرسیمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ثبت موسسه حسابرسی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز ثبت موسسه حسابرسیمدت زمان اصلاح مجوز ثبت موسسه حسابرسی

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز ثبت موسسه حسابرسی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

924 1386/05/08 بندهای 6 و 7 ماده 16
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ثبت موسسه حسابرسی