4/5 - (9 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تفاهم نامه منعقد فی مابین وزارت نیرو و وزارت کشور در خصوص جداسازی سامانه های آبیاری فضای سبز از آب شرب و تامین آب فضای سبز شهری از آب غیر شرب

12206 1386/07/07 بند 5 ماده 4 دانلود

دستورالعمل بررسی و تصویب طرح های پژوهشی استانداری ها، شهرداری ها و دهیاری های کشور

12208 1387/04/25 . دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزدانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون برگزاری مناقصات

12157 1383/01/25 بند ه ماده 29 دانلود

دستورالعمل بررسی و تصویب طرح های پژوهشی استانداری ها، شهرداری ها و دهیاری های کشور

12208 1387/04/25 . دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل بررسی و تصویب طرح های پژوهشی استانداری ها، شهرداری ها و دهیاری های کشور

12208 1387/04/25 . دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل بررسی و تصویب طرح های پژوهشی استانداری ها، شهرداری ها و دهیاری های کشور

12208 1387/04/25 . دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه مشاور 1 ریال
هزینه ناظر علمی 1 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل بررسی و تصویب طرح های پژوهشی استانداری ها، شهرداری ها و دهیاری های کشور

12208 1387/04/25 ماده 8 دانلود
نمونه مجوز جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز