5/5 - (1 امتیاز)

مجوز حمل محمولات ترافیکی

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز حمل محمولات ترافیکی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوزو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز حمل محمولات ترافیکی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه راهنمایی و رانندگی

6941384/04/0879

مقررات حمل و نقل بار در راهها

10060031375/12/28بند د تبصره 4
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر فیش بانکی10013
معرفی نامه10068
بارنامه یا راهنامه یا تصویر تصدیق شده آنها توسط مؤسسه حمل و نقل100241
ارسال درخواست شرکت حمل و نقل که با ذکر مشخصات کامل خدمات گیرنده جهت صدور مجوز100345استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز حمل محمولات ترافیکی

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
وزن كل بيش از 300 تن5500 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

صورتجلسه هيئت عامل سازمان راهدراي و حمل و نقل جاده‌اي

1003011396/07/022

طرح جامع خدمات رفاهي بين راهي

1005001398/08/1913
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز حمل محمولات ترافیکی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز حمل محمولات ترافیکی

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز حمل محمولات ترافیکی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز حمل محمولات ترافیکی
فرآیند اصلاح مجوز حمل محمولات ترافیکی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز حمل محمولات ترافیکی

 ماههزینه اصلاح مجوز