5/5 - (1 امتیاز)

مجوز حمل محمولات ترافیکی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز حمل محمولات ترافیکی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوزو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز حمل محمولات ترافیکی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه راهنمایی و رانندگی

694 1384/04/08 79

مقررات حمل و نقل بار در راهها

1006003 1375/12/28 بند د تبصره 4
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر فیش بانکی 10013
معرفی نامه 10068
بارنامه یا راهنامه یا تصویر تصدیق شده آنها توسط مؤسسه حمل و نقل 100241
ارسال درخواست شرکت حمل و نقل که با ذکر مشخصات کامل خدمات گیرنده جهت صدور مجوز 100345استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز حمل محمولات ترافیکی

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
وزن كل بيش از 300 تن 5500 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

صورتجلسه هيئت عامل سازمان راهدراي و حمل و نقل جاده‌اي

100301 1396/07/02 2

طرح جامع خدمات رفاهي بين راهي

100500 1398/08/19 13
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز حمل محمولات ترافیکی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز حمل محمولات ترافیکی

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز حمل محمولات ترافیکی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز حمل محمولات ترافیکی
فرآیند اصلاح مجوز حمل محمولات ترافیکی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز حمل محمولات ترافیکی

 ماههزینه اصلاح مجوز