به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص دریافت مجوز حمل و نقل دریایی اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مقاله گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز حمل و نقل دریاییمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز حمل و نقل دریایی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تصویب نامه شماره 4577-87 /م/ت173هـ مورخ 11/03/87 هیأت محترم وزیران

12128 1387/03/11 بند3 فایلی وجود ندارد
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز حمل و نقل دریایی


عنوان مدرک کد مدرک
ابلاغیه تخصیص اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 10405
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات 11217
مدارک احراز مالکیت شناور 12215
گواهینامه فنی و ایمنی شناورها 12221

دانلود
دانلود
دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون برگزاری مناقصات

12157 1383/01/25 ماده 14 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تصویب نامه شماره 4577-87 /م/ت173هـ مورخ 11/03/87 هیأت محترم وزیران

12128 1387/03/11 بند3 فایلی وجود ندارد
ضوابط خاص صدور مجوز حمل و نقل دریایی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون مدنی

10412 1361/10/08 ماده 190 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون برگزاری مناقصات

12157 1383/01/25 ماده 21 دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون برگزاری مناقصات

12157 1383/01/25 ماده 21 دانلود
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون برگزاری مناقصات

12157 1383/01/25 ماده 21 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز حمل و نقل دریایی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز حمل و نقل دریایی
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه معاملات دولتی

12149 1349/12/27 بند 2 ماده 10 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه معاملات دولتی

12149 1349/12/27 بند 2 ماده 10 دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز حمل و نقل دریایی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز حمل و نقل دریایی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز حمل و نقل دریایی