به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز خدمات فنی پشتیبانی کانتینر را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز خدمات فنی پشتیبانی کانتینر
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیين‌ نامه صدور مجوز و نظارت بر نحوه فعاليت شركت هاي خدمات فني پشتيباني کانتينر

10555 1391/03/07 ماده8 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز خدمات فنی پشتیبانی کانتینر


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر گواهی آموزشی 10029
درخواست متقاضی 10030
تصویر حکم کارگزینی 10037
نامه معرفی امضاء مقامات مجاز 10403
اظهارنامه ثبت شرکت یا شرکت نامه 10441
تصوير سابقه بیمه 10961
گواهینامه زبان انگلیسی 12499

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیين‌ نامه صدور مجوز و نظارت بر نحوه فعاليت شركت هاي خدمات فني پشتيباني کانتينر

10555 1391/03/07 مواد 4 و5 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم 10483 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور 0 https://www.intamedia.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز خدمات فنی پشتیبانی کانتینرمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیين‌ نامه صدور مجوز و نظارت بر نحوه فعاليت شركت هاي خدمات فني پشتيباني کانتينر

10555 1391/03/07 ماده(6) بند (1) دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز خدمات فنی پشتیبانی کانتینر صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز خدمات فنی پشتیبانی کانتینر


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
الزام اخذ تائیدیه ماده 186 قانون مالیات های مستقیم 12413

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31

11297 1394/03/31 ماده 186 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز خدمات فنی پشتیبانی کانتینر

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز خدمات فنی پشتیبانی کانتینر


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
الزام اخذ تائیدیه ماده 186 قانون مالیات های مستقیم 12413


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیين‌ نامه صدور مجوز و نظارت بر نحوه فعاليت شركت هاي خدمات فني پشتيباني کانتينر

10555 1391/03/07 بند 9، 11 و 12 ماده ششم دانلود

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31

11297 1394/03/31 ماده 186 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز خدمات فنی پشتیبانی کانتینر

روز
مدت اعتبار مجوز خدمات فنی پشتیبانی کانتینرهزینه اصلاح مجوز خدمات فنی پشتیبانی کانتینرفرآیند ابطال مجوز خدمات فنی پشتیبانی کانتینر


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز خدمات فنی پشتیبانی کانتینرفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیين‌ نامه صدور مجوز و نظارت بر نحوه فعاليت شركت هاي خدمات فني پشتيباني کانتينر

10555 1391/03/07 ماده (9) دانلود