به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز خدمات فیبر نوری FTTX

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

 

مرجع صدور مجوز خدمات فیبر نوری FTTXمشخصات پروانه خدمات ارتباطی ثابت


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 اصول حاکم بر پروانه ايجاد و بهره برداري از شبکه هاي انتقال داده نوري و دسترسي کاربران با استفاده از فيبر نوري-مصوبه 130 کمیسیون

10947 1390/10/18 بند 21-1 و 21-2 ماده 21 مصوبه دانلود

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( تصویب نامه هیئت وزیران)

11363 1388/11/21 بند (1) ماده (6) دانلود

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (تصویب در تاریخ 19 / 9 0/ 1382)

11365 1382/09/19 ماده 6 دانلود

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (تصویب در تاریخ 19 / 9 0/ 1382)

11365 1382/09/19 بند (ز) ماده (3) دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای صدور


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
تصویر ضمانت بانکی 10032
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه 10497
فرم تكميل شده مشخصات شركت 10498
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران 10499
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛ 11204
تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛ 11205
تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 11206
چهار قطعه عکس رنگی ۴×۳ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛ 11210
اصل فيش بانکي پرداخت مبلغ حق الامتياز 11221
مدارک اختصاصی شامل اطلاعات و مستندات مورد نیاز مطابق با شرایط ذکر شده در مصوبه كميسيون تنظيم مقررات 11226
تصویر برابر اصل اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات سهامداران و هیئت مدیره 11898

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 اصول حاکم بر پروانه ايجاد و بهره برداري از شبکه هاي انتقال داده نوري و دسترسي کاربران با استفاده از فيبر نوري-مصوبه 130 کمیسیون

10947 1390/10/18 ماده 12 دانلود

 متمم اصول حاکم بر پروانه ايجاد و بهره برداري از شبکه هاي انتقال داده نوري و دسترسي کاربران با استفاده از فيبر نوري-مصوبه 1-137 کمیسیون

10948 1391/01/20 کل مصوبه دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تاییدیه حراست (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) 10136 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 60 www.ict.gov.ir
گواهی عدم سوء پیشینه 10434 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 https://adliran.ir مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 مصوبه جلسه يازدهم هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در خصوص عناوين و سقف زماني صدور مجوزهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

11391 1395/11/25 ردیف 32 جدول الف دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 اصول حاکم بر پروانه ايجاد و بهره برداري از شبکه هاي انتقال داده نوري و دسترسي کاربران با استفاده از فيبر نوري-مصوبه 130 کمیسیون

10947 1390/10/18 ماده 5 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
حق امتياز 500000000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 اصول حاکم بر پروانه ايجاد و بهره برداري از شبکه هاي انتقال داده نوري و دسترسي کاربران با استفاده از فيبر نوري-مصوبه 130 کمیسیون

10947 1390/10/18 ماده 12 دانلود

 اصول حاکم بر پروانه ايجاد و بهره برداري از شبکه هاي انتقال داده نوري و دسترسي کاربران با استفاده از فيبر نوري-مصوبه 130 کمیسیون

10947 1390/10/18 کل مصوبه دانلود
نمونه صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز خدمات فیبر نوری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اصول حاکم بر پروانه ايجاد و بهره برداري از شبکه هاي انتقال داده نوري و دسترسي کاربران با استفاده از فيبر نوري-مصوبه 130 کمیسیون

10947 1390/10/18 ماده 6 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز خدمات فیبر نوری


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اصول حاکم بر پروانه ايجاد و بهره برداري از شبکه هاي انتقال داده نوري و دسترسي کاربران با استفاده از فيبر نوري-مصوبه 130 کمیسیون

10947 1390/10/18 ماده 6 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز خدمات فیبر نوری

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اصول حاکم بر پروانه ايجاد و بهره برداري از شبکه هاي انتقال داده نوري و دسترسي کاربران با استفاده از فيبر نوري-مصوبه 130 کمیسیون

10947 1390/10/18 ماده 6 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز خدمات فیبر نوری FTTX


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز خدمات فیبر نوری FTTX


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد