به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز خرید و فروش تجهیزات رادیویی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز خرید و فروش تجهیزات رادیوییمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز خرید و فروش تجهیزات رادیویی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید و فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی

10050 1397/09/14 مصوبه دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز خرید و فروش تجهیزات رادیویی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
اظهارنامه ثبتی شرکت یا شرکت نامه 10441
لیست بیمه کارکنان 10442
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه 10497
تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره 11125
ارائه گزارش آمار فعالیت شرکت (پس از صدور پروانه- هر سه ماه یک بار) 11132
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل) مدیر عامل 11133
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 11134
تصاویر برابر اصل شده تمام صفحات اساسنامه 11136
معرفی کارشناس فنی توسط مدیر عامل 11138
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده 11140
ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات (پس از درخواست سازمان) 11142
فرم تکمیل شده اعلام نشانی مراکز خدمات پس از فروش و شعب منضم به کروکی محل آنها 11143
فرم تکمیل شده تعهدنامه (موارد فنی) در سربرگ رسمی و با امضاء بالاترین مقام صاحب امضاء و مهر شرکت 11145
تعهدنامه شرکت مبنی بر ارائه خدمات پس ازفروش محصولات (حداقل یک سال) 11146
ارائه درخواست کتبی 11224
تصویر عکس پرسنلی 12771

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10034 1386/08/06 1-6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تاییدیه مراجع ذی صلاح 10161 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 60 www.ict.gov.ir
گواهی عدم سوء پیشینه 10434 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 https://adliran.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10034 1386/08/06 3-2 دانلود

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10034 1386/08/06 تبصره 2 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10034 1386/08/06 6 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)

11138 1395/11/26 11 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10034 1386/08/06 1-7 دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز خرید و فروش تجهیزات رادیویی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيات مديره در دو نسخه 10497
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی 11057
تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره 11125
ارائه گزارش آمار فعالیت شرکت (پس از صدور پروانه- هر سه ماه یک بار) 11132
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 11134
گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 11137
معرفی کارشناس فنی توسط مدیر عامل 11138
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده 11140
فرم تکمیل شده اعلام نشانی مراکز خدمات پس از فروش و شعب منضم به کروکی محل آنها 11143
فرم تکمیل شده تعهدنامه (موارد فنی) در سربرگ رسمی و با امضاء بالاترین مقام صاحب امضاء و مهر شرکت 11145

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10034 1386/08/06 7 دانلود

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10034 1386/08/06 1-6 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10034 1386/08/06 7 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز خرید و فروش تجهیزات رادیویی
فرآیند اصلاح مجوز خرید و فروش تجهیزات رادیویی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10034 1386/08/06 3 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10034 1386/08/06 3 دانلود
مدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز خرید و فروش تجهیزات رادیویی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10034 1386/08/06 8 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10034 1386/08/06 1-8 دانلود