به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز دارالترجمه رسمی

آنچه در این مطلب می خوانید ...


در این مقاله قصد داریم تا درخصوص مجوز دارالترجمه رسمی اطلاعات جامع و کاملی خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مقاله گنجانده شده است.

عنوان رسمی کسب و کار

پروانه تأسیس دفتر ترجمه رسمی قوه قضائیه

دریافت کننده مجوز دارالترجمه رسمی

اشخاص حقیقی

مرجع/متولی صدور مجوز و نظارت پسینی

قوه قضائیه ج.ا.ا – معاونت حقوقی و امور مجلس – اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای

مجری صدور مجوز دارالترجمه رسمی

قوه قضائیه ج.ا.ا – معاونت حقوقی و امور مجلس – اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای

معرفی کسب و کار

شرایط لازم برای صدور مجوز دارالترجمه رسمی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 داشتن پروانه دارای اعتبار مترجمی رسمی قوه قضائیه
2 اشتغال مترجم در حوزه قضایی محل و آدرس پروانه مترجمی (مترجم رسمی حق تغییر محل جواز را ندارد )
3 عدم محکومیت به محرومیت از مترجمی
4 ارائه مفاصا حساب مالیاتی
5 در صورتی که مترجم اقدام به تأسیس مؤسسه جهت ترجمه رسمی به زبان های مختلف نماید، می بایست در هر زبان یک نفر مترجم رسمی معرفی نماید
6 حضور و نظارت مستمر مترجم مسئول در دفتر ترجمه
7 عدم اشتغال مترجم در دفتر ترجمه دیگر به عنوان مترجم مسئول

مدارک لازم برای صدور مجوز دارالترجمه رسمی

ردیف مدارک توضیحات
1 پروانه دارای اعتبار مترجمی رسمی قوه قضائیه
2 سند مالکیت یا اجاره نامه قانونی ملک معرفی شده
3 گواهی عدم محکومیت به محرومیت از مترجمی
4 گواهی مفاصا حساب مالیاتی
5 گواهی اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری (آگهی انتشار و اساسنامه) جهت دایر نمودن مؤسسه ترجمه
6 یک قطعه عکس 3*4

استعلامات بین دستگاهی جهت صدور مجوز دارالترجمه رسمی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط
2 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
3 تصدیق برخط اصالت گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، موضوع ماده 186 قانون م.م وزارت اقتصاد / سازمان مالیاتی درگاه ملی مجوزها برخط
4 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
5 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
6 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
7 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
8 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز دارالترجمه رسمی است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده مجوز دارالترجمه رسمی، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.

زمان لازم برای صدور مجوز دارالترجمه رسمی از زمان تاييد مدارک

3 روز کاری

مدت اعتبار مجوز دارالترجمه رسمی

1 سال (ممکن است بر حسب شرایط مترجم رسمی، مجوز شش ماه نیز صادر گردد)

شرایط لازم برای تمدید مجوز دارالترجمه رسمی قوه قضاییه

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
2 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
3 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
4 نداشتن سوابق محکومیت های مالی

استعلامات بین دستگاهی جهت تمدید مجوز دارالترجمه رسمی قوه قضاییه

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای اصلاح مجوز دارالترجمه رسمی قوه قضاییه

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تغییر و جایجایی در کارکنان یا اشخاص ذیربط
2 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
3 تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
4 احراز نشانی و موقعیت مکانی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
5 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
6 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
7 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
8 تأییدیه آدرس و کد پستی
9 تأییدیه آدرس و کد پستی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی

مدارک لازم برای اصلاح مجوز دارالترجمه رسمی قوه قضاییه

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.

استعلامات بین دستگاهی جهت اصلاح مجوز دارالترجمه رسمی قوه قضاییه

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط
2 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
3 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
4 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
6 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای ابطال مجوز دارالترجمه رسمی قوه قضاییه

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : اظهار نادرست درباره داشتن شروط مجوز دارالترجمه رسمی قوه قضاییه
2 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی
3 از دست دادن هریک از شرایط لازم برای صدور مجوز دارالترجمه رسمی قوه قضاییه