به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز داروخانه دامپزشکی

 

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه صدور مجوز داروخانه دامپزشکی اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز داروخانه دامپزشکیمشخصات مجوز


فرآیند صدور مجوز داروخانه دامپزشکی
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی 1011/6
اصل گواهي عدم اعتياد 11140
گواهی کسب امتیاز آموزشی (و حسب مورد سابقه كار) لازم در زمینه تخصصی مربوط 1009118
تصویر شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی متقاضی 13031629000-1
رسيد بانكي پرداخت مبلغ تعرفه صدور پروانه و کارشناس 1000225
پرداخت مبلغ تعرفه ابطال تمبر و مفاصاحساب 1000226
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 1001810
فرم تکمیل شده درخواست متقاضی 10000225
رسيد بانكي پرداخت مبلغ تعرفه بازديد كارشناس 10000227
گواهي عدم سوء پيشينه حرفه‌اي 10000220
تصوير كارت عضويت معتبر نظام دامپزشكي 10000217

دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز داروخانه دامپزشکی

مجوز داروخانه دامپزشکی با اعتبار سه ساله صادر می شود. بدیهی است پس از پایان اعتبار مجوز داروخانه دامپزشکی در صورت دارا بودن شرایط لازم بر اساس دستورالعمل سازمان نظام با تاکید برکسب امتیاز آموزشی لازم، مجوزا پروانه برای مدت ۳ سال دیگر تمدید خواهد شد.

تبصره: کلیه دارندگان مجوز / پروانه قبلی موظفند حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور این ابلاغیه با مراجعه به نظام استان نسبت به درخواست تمدید پروانه خود اقدام نمایند.


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز داروخانه دامپزشکی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز داروخانه دامپزشکی

جابجایی با انتقال محل داروخانه دامپزشکی در محدوده یک شهر یا شهرستان و از شهری با شهرستانی به شهر یا شهرستان دیگر در داخل استان، حداقل یک سال پس از زمان شروع فعالیت و کسب نظر موافق کمیته استانی منوط به کسب حد نصاب امتیاز لازم، با ابطال مجوز داروخانه دامپزشکی قبلی و صدور مجوز تاسیس جدید، بلامانع است.

جابجایی با انتقال محل داروخانه دامپزشکی از استانی به استان دیگر، حداقل دو سال پس از زمان شروع فعالیت و کسب نظر موافق کمیته های استانی استان های میداء و مقصد و رعایت مفاد مندرج در سیاست ها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی و منوط به کسب حد نصاب امتیاز لازم، با ابطال مجوز/ پروانه تاسیس قبلی و صدور مجوز / پروانه تاسیس جدید بلامانع است.

تبصره ۱: متقاضی جابجایی موظف است حداقل سه ماه قبل از انجام هرگونه اقدامی، مراتب را جهت پیش بینی تمهیدات لازم به صورت کتبی به اداره دامپزشکی اعلام نماید.

تبصره ۲: موارد خاص در کمیته های استانی مطرح و نظر کمبته استانی لازم الاجرا خواهد بود.


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز داروخانه دامپزشکی
فرآیند ابطال مجوز داروخانه دامپزشکی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11205
اصل پروانه قبلی 1000231
گزارش نظارتی / آرا و احکام هیئت های انتظامی و مراجع قضایی 10582