مجوز دامپزشکی

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز دامپزشکی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز دامپزشکیمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز دامپزشکی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون سازمان دامپزشکی کشور

275 1350/03/24 مواد 9 و 10

آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور

276 1371/12/09 مواد 9 و 10

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 ت 4 ماده 2، ت5 ماده6
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز دامپزشکی


عنوان مدرک کد مدرک
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی 1011/6
گواهی کسب امتیاز آموزشی (و حسب مورد سابقه كار) لازم در زمینه تخصصی مربوط 1009118
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر 1009985
دانشنامه (معتبر) دکترای عمومی دامپزشکی 1009109
کارت معتبر عضویت نظام دامپزشکی ج.ا.ا. 1009128
برگه خود اظهاری عدم اشتغال دولتی و یا نداشتن پروانه يا مجوز اشتغال 1009103
مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی (شناسه ملی) ghoghoii1009
مجوز تاسیس (معتبر) حسب مورد برای درمانگاه (کلینیک)/ مجتمع درمانی ، آزمایشگاه، داروخانه، بیمارستا mojavez tasis1009

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور

276 1371/12/09 مواد 12 و 14
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 ماده 2
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون سازمان دامپزشکی کشور

275 1350/03/24 ماده 14

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت

1301 1393/01/28 فصل دوم
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز دامپزشکی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز داروخانه دامپزشکیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور

276 1371/12/09 مواد 12 و 14
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور

276 1371/12/09 مواد 12 و 14  
مدت زمان تمدید مجوز دامپزشکی

 روز
مدت اعتبار مجوز داروخانه دامپزشکی

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز داروخانه دامپزشکی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز دامپزشکیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌

866 1373/10/20 مواد 12 تا 16
ضوابط خاص اصلاح مجوز دامپزشکی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌

866 1373/10/20 مواد 2 تا 16
مدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون سازمان دامپزشکی کشور

275 1350/03/24 ماده 14

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت

1301 1393/01/28 فصل دوم
فرآیند ابطال مجوز داروخانه دامپزشکی


شرایط قابلیت ابطال مجوز دامپزشکی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 ت 4 ماده 2، ت5 ماده6

د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌

866 1373/10/20 ماده 11
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز داروخانه دامپزشکی


عنوان مدرک کد مدرک
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح 1009112
درخواست کتبی دارنده پروانه/ مجوز/ گواهی مبنی بر ابطال پروانه 1009100

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌

866 1373/10/20 ماده 11

آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره 6 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

990 1391/09/28 ت 4 ماده 2، ت5 ماده6