به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز دفتر خدمات راهنمایی کشتی ها را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز دفتر خدمات راهنمایی کشتی ها
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات راهنمايي كشتي ها

10554 1393/04/09 ماده7 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز دفتر خدمات راهنمایی کشتی ها


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر گواهی آموزشی 10029
تصویر حکم کارگزینی 10037
نامه معرفی امضاء مقامات مجاز 10403
اظهارنامه ثبت شرکت یا شرکت نامه 10441
تکمیل فرم درخواست 10756
تصوير سابقه بیمه 10961
گواهینامه زبان انگلیسی 12499

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات راهنمايي كشتي ها

10554 1393/04/09 مواد 3 و4 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم 10483 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور 0 https://www.intamedia.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات راهنمايي كشتي ها

10554 1393/04/09 ماده هشتم دانلود
هزینه صدور مجوز دفتر خدمات راهنمایی کشتی ها
نمونه مجوز دفتر خدمات راهنمایی کشتی ها صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز دفتر خدمات راهنمایی کشتی ها


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
الزام اخذ تائیدیه ماده 186 قانون مالیات های مستقیم 12413

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات راهنمايي كشتي ها

10554 1393/04/09 ماده8 دانلود

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31

11297 1394/03/31 ماده 186 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات راهنمايي كشتي ها

10554 1393/04/09 ماده 8 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز دفتر خدمات راهنمایی کشتی ها

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز دفتر خدمات راهنمایی کشتی هافرآیند اصلاح مجوز دفتر خدمات راهنمایی کشتی ها


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات راهنمايي كشتي ها

10554 1393/04/09 بند 6 و 7 ماده پنجم دانلود

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31

11297 1394/03/31 ماده 186 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز دفتر خدمات راهنمایی کشتی هامدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز دفتر خدمات راهنمایی کشتی ها


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز

ضوابط خاص ابطال مجوز دفتر خدمات راهنمایی کشتی هامدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز